Berichten

5 redenen waarom een ondernemer eigenlijk geen keuze heeft

Werk niet alleen aan je bedrijf

Het wel of niet financieel vrij willen worden is voor iedereen een keuze. Alleen het eraan werken levert al veel voordelen op of je het nu bereikt of niet. Door bewust met je geld om te gaan krijg je meer grip op je leven. Het klinkt vervelender dan dat het is. Door te werken aan je financiële vrijheid ga je geld overhouden en dat ervaar je al heel snel. Hierdoor is het makkelijker om financiële tegenslagen op te vangen en dat geeft vertrouwen.

Als ondernemer loop je meer risico en is het fijn om mogelijkheden te hebben om eventuele problemen zelf op te kunnen lossen. Tijd en geld is waar het bij de meeste problemen om draait. Met geld is vaak tijd te koop. Minder uitgeven en zorgen dat dit geld voor je gaat werken, helpt je om moeilijke tijden te overbruggen. Je bent in staat om van minder geld te leven en je hebt een extra inkomstenbron voor jezelf aangeboord. Investeringen in jezelf waar je je hele leven lol van blijft houden.

Toch geven juist vaak de ondernemers aan dat financieel vrij zijn voor hun niet interessant is. Ze vinden hun werk leuk, problemen zijn er om op te lossen en ze willen zeker niet eerder stoppen met werken. Ze hebben allemaal argumenten om niet aan hun financiële vrijheid te werken. Passief inkomen opbouwen in privé is overbodig en het gaat ten koste van het eigen bedrijf. Hieronder 5 redenen om er eens goed over na te denken.

1. Niet wedden op 1 paard

Later wil je ook nog goed kunnen leven en daarvoor is een vorm van pensioenopbouw nodig. Je kan er natuurlijk vanuit gaan dat je je bedrijf wel goed verkoopt als het zover is. De vraag is of dit reëel is? We leven in een snel veranderende samenleving. Het is lastig om te bepalen wat de toekomst gaat brengen, maar in de huidige tijd is dat nog onzekerder geworden. We worden aan alle kanten ingehaald door de techniek, wat zijn hiervan de consequenties voor jouw bedrijf?

Wat is de waarde van je bedrijf tegen de tijd dat jij met pensioen wil? De mogelijkheid bestaat dat het moment waarop jij je bedrijf wilt verkopen samenvalt met een 10-jarige economische crisis. Je bedrijf is dan minder goed verkoopbaar, of voor een veel lagere prijs dan op gerekend. Door alleen te investeren in je eigen bedrijf wed je op 1 paard. Echt slim is dat niet, een beetje risicospreiding kan geen kwaad.

2. Zelf je eigen AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) worden

Vanuit de overheid is er voor de ondernemer geen vangnet bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Een verzekering hiervoor afsluiten is duur. Het moment waarop en de hoeveelheid geld dat uitgekeerd moet worden, bepaald de hoogte van de verzekering. Door van minder geld te kunnen leven en geld achter de hand te hebben kan je de hoogte van de uitkering beperken. Minstens zo belangrijk is het dat je het moment waarop de uitkering moet starten kan uitstellen. Hierdoor maak je de verzekering aanzienlijk goedkoper. Kortere periodes van ziek zijn kan je dan zelf opvangen vanuit een buffer en passief inkomen. Op deze manier hoef je alleen volledige arbeidsongeschiktheid en/of langdurig ziek zijn te verzekeren.

Naarmate je passief inkomen groeit, kan je het door de verzekering uit te keren geld verder terugschroeven. Deze besparing op de verzekering kan je investeren in de verdere opbouw van je passief inkomen. Op deze manier werk je nog sneller aan je eigen vangnet en maakt het de AOV steeds meer overbodig. Hopelijk word je niet arbeidsongeschikt en hoef je geen gebruik te maken van de verzekering. Op deze manier is het opgebouwde vermogen voor jezelf in plaats van voor de verzekeringsmaatschappij.

3. Crisisbestendiger

Doordat je passief inkomen aan het opbouwen bent, zorg je voor een extra inkomstenstroom. Mocht het om de 1 of andere reden tijdelijk minder goed gaan met je bedrijf en moet je je salaris verminderen en kan je geen dividend aan jezelf uitkeren, dan heb je met je passieve inkomen een aanvulling op je inkomen.

Daarbij ben je, doordat je aan het werken bent aan je financiële vrijheid, je ook veel bewuster van je aankopen. Hierdoor houd je geld over om te investeren, maar zorg je ook voor de nodige buffers. Door het hebben van minder uitgaven, zowel zakelijk als privé, heb je minder geld nodig en is het een tijdje met minder inkomen doen makkelijker op te brengen.

4. Wel of niet werken bepaal je zelf

Blijven werken omdat je er lol in hebt of omdat het moet, dat is een wereld van verschil. Nu denk je er nog niet over om te stoppen met werken. Je werkt graag en het bedrijf is je lust en je leven. Je zou niet weten wat je anders met je tijd aan moet. Dit geldt voor dit moment en zolang alles goed gaat is er niets aan de hand. Helaas worden we allemaal ouder en onze lichamelijke en mentale conditie neemt af. Het werken gaat meer energie kosten en met een beetje crisis is het maar de vraag of je wel 60-80 uur in de week wilt werken. Zorg ervoor dat je een keuze hebt.

Ook de mogelijkheid tot een sabbatical behoort tot de mogelijkheden. Als ondernemer dwingt het jou om de werkzaamheden zodanig te delegeren/organiseren dat het bedrijf gewoon blijft doordraaien. Medewerkers groeien ervan en het bedrijf wordt er beter van. Het geeft tijd en afstand voor nieuwe ideeën om daarna met hernieuwde energie op volle kracht weer verder te bouwen.

5. Zorg voor je gezin

Het is niet leuk om over na te denken, maar toch kan het jou ook overkomen. Je bedrijf kan failliet gaan, je kan ziek worden of overlijden. Op het moment dat je alles geïnvesteerd hebt in je bedrijf is het maar de vraag of deze gebeurtenissen geen geldproblemen voor je privé leven of je gezin opleveren. Het hebben van buffers en passief inkomen zorgt er voor dat je in deze vervelende tijd niet direct last hebt van geldproblemen. Het geeft tijd om de juiste zaken op een dan passend moment te kunnen regelen.

Ben jij het bedrijf en wil je, mocht er iets met jou gebeuren, je gezin goed achterlaten, dan is het fijn om te weten dat, ook als jij niet meer werkt, je nalatenschap dat nog wel doet.

Denk er eens over na

Natuurlijk is het belangrijk om veel tijd en geld te investeren in je bedrijf. Het is de enige manier om er een succes van te maken. Werken aan je financiële vrijheid is gewoon een onderdeel van goede bedrijfsvoering: letten op kosten, zorgen voor verzekeringen, je oude dag en risicospreiding. Het is niet of/of maar gewoon en/en.

Hoe ziet jouw overmorgen eruit?

Day After Tomorrow

De vierde industriële revolutie

Pas geleden het boek ‘The Day After Tomorrow’ gelezen van Peter Hinssen. Dit boek gaat over het feit dat technologieën zoals onder andere artificiële intelligentie, het internet of things en blockchain ons leven radicaal gaan veranderen. De technologieën bestaan al langer dan vandaag, maar de tijd is er nu klaar voor. Het samenkomen van de verschillende ontwikkelingen gaat de komende jaren voor een exponentiële groei in toepassingen daarvan zorgen.

Eenvoudig model bedacht

Peter Hinssen zet in eerste instantie bedrijven aan om over hun toekomst na te denken. Hij heeft hiervoor een model gemaakt, maar deze kan je ook op jezelf betrekken. Het model geeft aan dat je 70% van je aandacht, budget, middelen, talent enz. moet gebruiken voor je werkzaamheden van vandaag. Om vandaag alvast aan morgen te denken gebruik je hiervan 20% en de resterende 10% voor de Day After Tomorrow.

Voorbereiden op de toekomst

Het vooruitkijken moet onderdeel worden van hoe je jezelf als persoon of als bedrijf organiseert. Het feit is dat we een groot gedeelte worden geleefd door de waan van de dag en zelfs nog erger met de ‘Shit of Yesterday’. De kunst is om tijd vrij te maken om te brainstormen over de dag na morgen. Als bedrijven het niet opnemen in hun DNA, dan is de kans groot dat ze de ‘Day After Tomorrow’ niet eens halen. Het zou zo maar kunnen dat je hierdoor je baan kwijtraakt, maar dat ook zelfs je complete functie verdwijnt.

Iedereen minder werken

De wereld verandert constant. Het verschil met vroeger is dat het steeds sneller zal gaan. In het boek verwijst Hinssen naar de econoom John Maynard Keynes. Keynes publiceerde in 1930 een essay waarin hij beschreef hoe hij zich een wereld voorstelde waarin alle economische problemen van de mens opgelost waren. In 2030 zouden alle mensen in hun basisbehoefte kunnen voorzien, niet meer consumeren omwille van het consumeren en niet meer dan 15 uur per week werken.

Wat doe je met je vrije tijd

Een treffend stukje is het door Keynes beschreven toekomstige probleem voor de mensheid: “Voor het eerst sinds zijn ontstaan zal de mens moeten afrekenen met zijn echte, permanente probleem – hoe hij moet omgaan met zijn vrijheid als er geen economische behoeften meer zijn, hoe hij zijn vrije tijd moet invullen, die hij dankzij wetenschap en samengestelde rente verkregen zal hebben, hoe verstandig, aangenaam en goed te leven”.

Herkenbaar probleem

Misschien krijgt Keynes nog wel gelijk, we leven nog niet in het jaar 2030. Op dit moment lijkt het erop dat we steeds meer en langer moeten werken, maar de technologie gaat daar verandering in brengen. Het consuminderen is in gang gezet en ik kan leven van de samengestelde rente en ongetwijfeld velen al met mij. Mijn probleem is wel degelijk het verstandig omgaan met mijn verworven vrijheid, Keynes heeft het al voorspeld.

Tijd voor verandering

Peter Hinssen inspireert in ieder geval om verder na te denken. Hij geeft daarbij 9 regels om persoonlijk succesvol te zijn in de ‘Day After Tomorrow’. Van vertrouwen houden en lak aan de regels hebben tot fouten maken en het opnieuw uitvinden van jezelf. Het belangrijkste is om hier dagelijks tijd aan te besteden. Wat ga jij morgen anders doen wanneer je naar de ‘Day After Tomorrow’ kijkt? Ik heb in ieder geval genoeg tijd om er over na te denken en voor je het weet heb jij dat gewild of ongewild misschien ook wel.

Super vrijwilliger of domme koe?

Vrijwilliger

Werk doen wat je leuk vindt

Ik heb er al vaker over geschreven. De wereld wordt een stukje mooier als we vanuit vrijheid kunnen kiezen waar we onze tijd aan willen besteden. Niet door geld gedreven worden, maar graag willen helpen, omdat je het leuk of nuttig vindt. Velen vinden dit gelukkig in hun werk. Ze doen het werk dat ze leuk vinden, dragen bij aan het resultaat van de onderneming en als waardering worden ze er ook nog geldelijk voor beloond.

Vrijwilligers zijn nodig

Daarnaast kennen we ook het vrijwilligerswerk. Verenigingen draaien hier op. Mensen die zonder het krijgen van een geldelijke beloning ervoor zorgen dat anderen lol kunnen hebben. Onze voetbalvereniging is kampioen geworden en dan zijn er een tiental vrijwilligers die zich de benen uit het lijf lopen, zodat de rest een geweldig feest heeft. Zo’n feest is alleen mogelijk door deze vrijwilligers en blijkbaar doen ze het graag. Niet alles hoeft met geld beloond te worden, zien dat het gewaardeerd wordt is vaak voldoende.

Vrijwilliger voor financiële diensten

Sinds ik niet zo hard meer voor mijn geld hoef te werken, help ik soms mensen vrijwillig met hun financiën. Vrienden, vriendinnen, familieleden, een familielid van een vriend. Ik ben in de gelegenheid om mensen te helpen en als ze het vragen en ik het leuk vindt dan doe ik dat. Als één van de kinderen van mijn zus op zichzelf gaat, wil ik best even meedenken en meekijken. Als ouder valt het niet altijd mee om goede tips over te brengen, maar van een ander nemen ze vaak meer aan. Als ik later zie dat het goed gaat en ze financieel leuke stappen maken dan ben ik goed betaald.

Gewoon iemand helpen

Pas geleden ben ik begonnen om een bevriende ondernemer op gang te helpen met het opbouwen van vermogen in privé. Het kost mij niet veel moeite en ik doe het graag. Ik merkte wel dat hij alleen niet snap waarom ik dat gratis doe. Als ondernemer moet je toch gewoon geld verdienen en gratis iemand helpen dat is niet ondernemen. Wat is dan mijn belang, waarom doe ik dat? Kan je als goede ondernemer iemand belangeloos helpen, gewoon een vriendendienst. Het zet mij aan het denken.

Het gaat om mijn tijd

Ik heb al zo vaak vrienden of familieleden met van alles en nog wat geholpen, verhuizen, behangen, taxi spelen, oppassen, boodschappen doen, enz. Belangeloos kan blijkbaar wel voor werkzaamheden waar je niet je boterham mee verdient, maar het wordt anders als je de geleverde diensten ook verkoopt. Voor mijzelf maakt dit onderscheid niet zoveel uit. Het gaat in alle gevallen om mijn tijd, kennis en vaardigheden. Of ik nu tosti’s bak bij de voetbalvereniging, mijn neef help met behangen of iemand inzicht in zijn financiën geef.

Bewaken van mijn grenzen

Als ondernemer is het natuurlijk wel belangrijk om te bepalen wie ik wel of niet gratis help. Als ik deze grenzen niet kan of wil bepalen dan is het ondernemerschap gedoemd te mislukken. Mijn financiële vrijheid zit mij hierdoor soms wel eens in de weg. Als ik mijn geld hard nodig had, dan werd ik hierdoor gedwongen om mijn grenzen goed te stellen. Ik kan natuurlijk stoppen en als super vrijwilligster mensen helpen, maar in mijn hart wil ik graag een succesvol onderneemster zijn. Tijd voor actie, bij deze wordt mijn vriendenkring een stuk kleiner.

Passief inkomen via affiliate marketing

Affiliate

Websiteverkeer groeit

Het had al een tijdje mijn aandacht, maar er is ook nog wel wat twijfel. Ik blog nu al 4 jaar wekelijks en dit zorgt ervoor dat ik steeds beter gevonden wordt via mijn website. Nog geen aantallen om echt trots op te zijn, maar laat maar zeggen dat het groeit. Op het moment dat ik natuurlijk meer gevonden wordt ontstaan er ook meer mogelijkheden. Ik kan geld gaan verdienen met mijn website. Ik kan een affiliate worden.

Wat is een affiliate?

Een affiliate maakt reclame voor andere bedrijven en wordt daarvoor betaald. Oftewel ik stel een stukje van mijn website beschikbaar voor het plaatsen van een link naar een website van een ander bedrijf. Als er dan via mijn site geklikt of gekocht wordt bij een adverteerder dan ontvang ik daar een vergoeding voor. Ik heb de website, ik krijg bezoekers, ik blog al iedere week, dus als ik op mijn website wat reclame maak voor producten waar ik in geloof dan kan ik daarmee passief inkomen verdienen. Een extra inkomsten bron laat maar zeggen. Voor mijn gevoel niet heel passief, want ik stop er veel energie in, maar toch.

Onafhankelijkheid in combinatie met reclame maken

Klinkt simpel, maar het voelt anders. Blijf ik onafhankelijk als ik geld verdien als ik reclame maak voor andere financiële bedrijven? Blijf ik geloofwaardig voor mijn lezers als ik geld ga verdienen aan mijn bloggen? Nu zet ik ook linkjes naar financiële bedrijven op mijn website waar mensen op klikken, alleen verdien ik er nu geen geld mee. Hoe erg is het als ik een klant aanbreng bij Lynx om zelf te gaan beleggen en ik verdien daar geld mee? Lynx blij, klant blij en ik blij.

Alleen publisher als je niet bemiddelt

Toch las ik in de algemene voorwaarden van een affiliate marketing netwerk, oftewel de intermediair tussen de adverteerder en de publisher (ik dus) dat ik zelf geen financiële dienstverlener mag zijn. Op deze manier zou ik waarschijnlijk dubbel aan de verkoop van een product kunnen verdienen. Een keer als bemiddelaar en een keer als affiliate. Ik snap dat dat niet de bedoeling is. Ik zou dan wel daadwerkelijk producten en diensten van anderen moeten verkopen en niet alleen mijn eigen dienstverlening.

Extra inkomstenbron

Zelf vind ik het wel een mooie manier als ik op deze manier betaald wordt. Ik kan mijn kennis op internet gratis verspreiden. Ik kan ervoor zorgen dat jezelf alles kan regelen en dat je hiervoor geen dienstverlening hoeft af te nemen en dan verdien ik er toch geld mee. Klinkt als een mooie manier om veel kennis te delen en toch een businessmodel ervoor te hebben. Ik blog soms over boeken en als mensen dan het boek bestellen, dan is dat toch niet erg als dat via mijn site gebeurt en bol.com mij daarvoor een geldelijke beloning geeft.

Als je het niets vindt dan gewoon niet klikken

Besloten om er toch eens voorzichtig mee te beginnen. Alleen campagne maken voor producten waar ikzelf in geloof en waarvoor ik nu ook al linkjes op mijn website zet. En als mijn neven inkomsten dan dusdanig gaan groeien dan kan ik besluiten om te stoppen met mijn huidige dienstverlening en er nog meer voor zorgen dat jullie zelf aan de slag gaan. Als je het toch niet helemaal netjes vindt dat ik op deze manier inkomsten verwerf, dan is er gewoon een simpele oplossing. Klik op mijn site nergens op linkjes voor verdere uitleg. Op deze manier weet je zeker dat jij mij niet aan het sponsoren bent.

Een goed businessmodel of een lijkenpikker?

investeren

Investeren volgens Kevin Green

Kevin Green is een multi-miljonair en zakenman. Hij heeft meerdere bedrijven, is één van de grootste huizenbezitters in Engeland en een expert in het investeren in fysiek goud, zilver en edelstenen. Naast het feit dat hij een ondernemer is en veel geld investeert is hij ook een spreker en geeft trainingen. Hij is met niets begonnen en heeft alles zelf opgebouwd en dat wil hij jou ook leren. Mijn partner en ik hebben ons laten verleiden en hebben een dagje naar hem geluisterd.

Spreiding is altijd slim

Bij het opbouwen van vermogen zorgt hij in ieder geval voor spreiding. Het verleden heeft hem geleerd dat de markt van vastgoed tegengesteld is aan die van goud en zilver. Op het moment dat vastgoed duur is, handelt hij meer in goud en zilver en omgekeerd. De basis van het doen van al zijn investeringen is dat hij alleen zaken koopt als dat voor een behoorlijk percentage onder de marktwaarde kan. Het maken van de winst doe je bij de aankoop en niet bij de verkoop.

Geen oneindige schulden opbouwen

Zijn leermeester in het vastgoed is Robert Kiyosaki, maar zoals hij aangeeft is er wel een verschil. Robert Kiyosaki koopt alles met geleend geld (Other Peoples Money). Aflossen van schuld vindt hij niet belangrijk, hoe meer schuld hoe beter. Kevin Green verschilt daarin, omdat hij kinderen heeft vindt hij het belangrijk om een nalatenschap achter te laten en geen schuldenberg. Kevin lost zijn schulden dus af.

Vastgoed portefeuille opbouwen

Het systeem van Kevin is heel simpel. Je koopt een huis voor de verhuur goedkoop met eigen geld. Dan zorg je ervoor dat je op het huis dat je gekocht hebt geld kan lenen, het huis als onderpand. Dit kan dan tegen gunstigere voorwaarden in vergelijking  met het afsluiten van een hypotheek voor een nog aan te schaffen huis. Met dat geleende geld koop je een nieuw huurpand en daar doe je hetzelfde mee. Enzovoort, en één op de drie investeringen verkoop je. Met de gemaakte winst en de huuropbrengsten zorg je ervoor dat je schulden afnemen. Ieder huis dat gekocht wordt, moet binnen 10 jaar schuldenvrij zijn. Klinkt goed en degelijk, beter dan Kiyosaki die maar schulden blijft opbouwen.

Mensen helpen met financiële problemen

Los van het probleem dat je geld moet hebben om het eerste huis te kunnen kopen (heeft hij een crowdfunding bedrijf voor opgericht) is er nog een ander probleem. Hoe zorg je in deze overspannen huizenmarkt ervoor dat je een huis onder de marktwaarde kan kopen. Hiervoor heeft hij ook een bedrijf gecreëerd. Hij helpt mensen die door financiële problemen uit hun huis moeten. Het water staat ze aan de lippen en er is vanuit de bank geen andere mogelijkheid meer dan executieverkoop.

Huizen kopen onder de marktwaarde

Kevin kan je dan helpen als van de waarde van de woning minus het totaal van al je schulden, huis en eventuele andere schulden, er nog een marge overblijft tussen de 40 – 60% van de marktwaarde van het huis. Hij verkoopt je huis dan 20% onder de marktwaarde, zodat het makkelijk verkocht wordt. Als het huis dan verkocht is dan is er voldoende geld over om alle schulden af te lossen en tevens blijft er voor Kevin een leuk bedrag over voor geleverde diensten.

Helpen met eigen gewin

Het mooiste komt dan nog. Hij kan het huis verkopen, maar hij kan het natuurlijk ook zelf kopen. Een goedkoop huis, minimaal 20% onder de marktwaarde, en eerste keus. De mensen zijn af van hun schulden en kunnen overnieuw beginnen. Eventueel in een huurhuis van Kevin of hij helpt ze verder op pad met nog wat extra geld en een nieuwe plek om te starten. Win-win noemt Kevin het, en deze mensen zijn daadwerkelijk geholpen. Het kost ze veel geld, maar er is wel een oplossing die beter is dan de executieverkoop. Ik kan er niets aan doen, maar het geeft mij wel een bepaalde bijsmaak.

Het zalig nietsdoen is hard werken

Vrijheid

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Voor de meeste mensen voelt de start van een nieuw jaar als een blanco pagina in een boek. We hebben het oude jaar afgesloten en er ligt een jaar voor ons open met allemaal mogelijkheden. Een kans om zaken anders aan te pakken. Dat geldt zeker voor mij dit jaar. Het voelt als een start van een nieuw tijdperk. Mijn partner is begin september minder gaan werken en heeft eind december echt de deur achter zich dichtgedaan. De vrijheid lacht ons tegemoet.

Tijd voor een sabbatical

Ik zie volop mogelijkheden en wil zijn agenda wel vol plannen, maar hij heeft daar toch andere ideeën over. Vooralsnog wilt hij nog helemaal niet zoveel en zich zeker niet vastleggen aan verplichtingen in mijn agenda. Hij pakt op dit moment het achterstallig onderhoud aan. Contracten zijn omgezet, de tuin is gedaan en het opknappen van het huis is in gang gezet. Een beetje sporten, verdiepen in beleggen, lezen en gelukkig ruimt hij ook lekker rommel op. De sabbatical is begonnen en hij gaat op zijn gemak bepalen wat hij wilt.

Geen nieuwe verplichtingen

Niet direct het idee wat ik voor ogen had. Hij doet wel werkzaamheden voor mij, maar dat moeten dan wel gewoon doe activiteiten zijn. Als ik een lijstje voor hem maak, werkt hij ze allemaal netjes op zijn tijd af. Wel fijn, maar ik had gehoopt op meer. Ik wil iemand die naar mijn bedrijf kijkt en ziet wat er anders kan, meedenkt en dan zelf het lijstje maakt met concrete verbeterpunten. Enthousiast wordt van waar ik mee bezig ben en mij helpt om Naar Financiële Vrijheid op een hoger plan te krijgen. Gezellig samen aan het werk.

Doen waar je zin in hebt

Niet dus en dat vind ik jammer. Afgelopen 2 weken bewust een beetje afstand genomen van mijn werk. Hoe vrij ben ik, waarom wil ik dat hij meewerkt en doe ik wel echt wat ik wil? Ik ben jaloers op zijn vrijheid, dat wil ik ook wel. Net als een vriendin van mij die ook gestopt is met werken. Zij doet alleen nog maar dingen waar ze zin in heeft. Minimaal aantal uren achter de computer en af en toe een betaalde klus. Verder is ze veel buiten, aan het werk of aan de wandel.

Nog steeds veel moeten

Bij mij is er eigenlijk niet zo veel veranderd sinds ik gestopt ben met werken in loondienst. Ik heb nog steeds een 9 tot 5 baan waarbij ik veel achter de computer zit. Alleen nu zonder collega’s en reistijd. Ik creëer voor mezelf veel verplichtingen en moet nog steeds van alles. Het is eigenlijk nog erger geworden dan mijn tijd in loondienst, in die tijd was ik in het weekend vrij. Door mijn werkplek thuis en altijd volle actielijstjes, voel ik me zelfs in het weekend niet vrij.

Ik ben gewoon verslaafd

Grappig, heb je al die jaren hard aan je financiën gewerkt om vrijheid te ervaren, blijkt voor mij geld niet het enige te zijn wat voor vrijheid zorgt. Ik ben verslaafd aan moeten, doelstellingen, lijstjes, zelf gecreëerde verplichtingen. Komend jaar staat in het teken van het nietsdoen. Het klinkt raar, maar het zal niet meevallen. Geen lijstjes meer maken, luisteren naar mijn gevoel en alleen het werk oppakken waar ik zin in heb. Afkicken en net als mijn partner gaan genieten van vrijheid, het wordt hard werken.

Financiële planning, at your service.

Financiële planning

Financieel plan alleen voor private banking klanten

Financiële planning blijft voor veel mensen toch een product voor de happy few. Toch is dit aan het wijzigen, maar de bewustwording gaat langzaam. Voorheen had je behoorlijk vermogen nodig om in aanmerking te komen voor een financieel plan. Op basis van de hoogte van je vrij te besteden vermogen kwam je wel of niet in aanmerking voor advies. Het financieel plan werd gemaakt om door te rekenen of je vermogen voldoende kon aangroeien om je levensstijl te kunnen handhaven, nu en in de toekomst. De betaling van het advies werd meegenomen in het beheerpercentage over het belegd vermogen. Geen vermogen, dan kon je geen klant worden en dus ook geen financieel plan krijgen.

Meer transparantie in de bankwereld

Vanuit de overheid zijn er regels opgelegd voor meer transparantie in de financiële dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat een bank voor het maken van een financieel plan apart geld moet vragen. De betaling lift niet meer mee in de verkoop van een product of het beheren van beleggingen. Het maken van een financieel plan is een dienst waar de klant apart voor betaald. Dit biedt mogelijkheden voor de onafhankelijk financieel planner, maar ook voor de klant met een inkomen maar nog niet zoveel vermogen.

Het maken van een financieel plan kost tijd

Op deze manier is financieel advies voor veel meer mensen bereikbaar, en dat is met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het verdwijnen van de verzorgingsstaat belangrijk. Het maken van een financieel plan is door het verzamelen van benodigde data, het zorgen voor overzicht en het uitzoeken van de verschillende aangeschafte producten een tijdsintensieve klus. Hierdoor hangt er ook een prijskaartje aan. Daarbij is het echte resultaat niet direct meetbaar en wordt dat pas met de jaren steeds duidelijker. Mits de adviezen worden opgevolgd.

Iedere maand betalen voor dienstverlening

Met deze argumenten in je achterhoofd is het een logische stap om financiële planning niet als een product te benaderen, maar als een proces. In eerste instantie dient de adviseur extra tijd te investeren om alles overzichtelijk te krijgen, maar daarna wordt het bijhouden en blijven meedenken. Het betreft het opbouwen van een langdurige relatie waarbij het elkaar beter leren kennen ook niet onbelangrijk is. Net zoals we bijvoorbeeld omgaan met onze huisarts en tandarts. Ze weten wie je bent en hoe je in elkaar steekt en 1x in de zoveel tijd heb je een checkup. Maar mocht je in de tussentijd je ergens zorgen over maken dan kan je ze altijd raadplegen. De kosten hiervoor is je maandelijkse premie voor de ziektekostenverzekering.

Eigenlijk vinden we het heel gewoon

Door de financiële planning in abonnementsvorm te gieten hoef je niet in 1x een groot bedrag neer te leggen, maar kan je het opdelen in kleine bedragen. We gaan een relatie aan voor langere tijd en vanuit je inkomen kan je voor deze dienstverlening betalen. Net zoals we ook gebruik maken van de abonnementen van onze mobiele telefoon, internet, televisie, Spotify, Netflix en nog vele anderen. Het overgaan naar een andere provider is alleen wat lastiger, want deze moet jou eerst weer leren kennen. Maar door je financiële gegevens onder te brengen bij een onafhankelijk platform, is dat ook weer makkelijker.

Iedereen kan vermogen opbouwen

Financiële planning alleen voor de rijken is veranderd in een product dat iedereen apart kan kopen. En nu gaan we zelfs nog een stapje verder door financiële planning als een service aan te bieden. Hierdoor wordt het laagdrempelig, voor iedereen betaalbaar en gaat de kwaliteit van de geleverde dienstverlening omhoog. Door de langdurige relatie weten planners beter wie hun klanten zijn, wat ze bezighouden en de controle op vooruitgang zorgt voor een beter resultaat. Geen excuses meer, we gaan met z’n allen vermogen opbouwen. Het aantal miljonairs in Nederland kan makkelijk omhoog.

DIY ZZP pensioen

ZZP pensioen

Lastig beslissingen nemen

Je kan wel heel moeilijk blijven doen over je pensioen en het voor je uit blijven schuiven, maar de tijd loopt door en dat werkt enorm in je nadeel. Het blijven lastige beslissingen, maar gelukkig kan je ieder jaar weer andere keuzes maken. Je kan kiezen uit:

  • Geld in je bedrijf via de FOR reserveren, voor inkomstenbelasting en geen vermogensrendementsheffing over de opbouw,
  • In privé gebruik maken van de jaarruimte of reserveringsruimte (box 1), voor inkomstenbelasting en geen vermogensrendementsheffing over de opbouw,
  • In privé sparen (box 3), na de inkomstenbelasting maar wel vermogensrendementsheffing betalen.

Realiseer je wel dat bij de eerste twee opties bij het uitkeren je nog inkomstenbelasting moet betalen over je pensioen, en dit dus ook over de vermogensgroei.

Wat je niet moet doen

Op dit moment doen een heleboel ZZP’ers niets aan het opbouwen van een pensioen. Ze zetten geen geld apart voor hun pensioen, maar ze maken wel gebruik van de FOR. Dit is nog erger dan niets doen. Je bouwt geen pensioen op, maar je creëert wel een schuld bij de belastingdienst. Tegen de tijd dat je van je pensioen wilt gaan genieten of stopt als zelfstandige ondernemer, dan word je verzocht om inkomstenbelasting te betalen over pensioeninkomen wat er niet is. Volgens de boekhouding bouw je pensioen op, maar dit is alleen maar schone schijn. Het enige wat je doet is het uitstellen van belastingbetaling. Op z’n minst moet je dus geld apart zetten voor de nog te betalen inkomstenbelasting.

Geld wegzetten is het belangrijkste

Zelf je pensioen opbouwen begint bij het iedere maand automatisch geld apart zetten. Voor dit geld maak je jaarlijks een keuze in welke pensioenpot je het stopt. Kies je voor box 1 dan moet je op zoek naar een lijfrenteproduct of een geblokkeerde spaar- en/of beleggingsrekening. Kies je er voor om het geld in je bedrijf te laten of het in box 3 te plaatsen, dan kan je ook kiezen tussen sparen en beleggen, maar is de keuze minder definitief. Het belangrijkste is dat je het niet consumeert, maar op zoek gaat naar goede investeringen. En dat kan natuurlijk ook altijd nog je eigen bedrijf zijn.

Niemand heeft een glazen bol

We hebben te maken met wijzigende belastingwetgeving en hierdoor is het onduidelijk wat de toekomst ons gaat brengen. Een belangrijke reden om de belastingbetaling uit te stellen is dat je met de kennis van nu er vanuit gaat dat je in de toekomst minder belasting hoeft te betalen. In het kader dat er veel ZZP’ers zijn die te weinig aan pensioenopbouw doen, kan het zomaar zijn dat de overheid regelgeving maakt voor box 1 om de ZZP’er over te halen meer pensioen op te bouwen. Maar voor je het weet is het te populair en dus te duur en wordt het weer aangepast. Het is nooit zeker waar je goed aan doet.

Spreiding is altijd goed

Voor het opbouwen van je pensioen kan je dus kiezen uit verschillende mogelijkheden. Ik denk dat het slim is om gebruik te maken van alle opties. Spreiding vermindert de risico’s sowieso. Helaas weet ik uit eigen ervaring dat als er veel keuze is, we toch vaak kiezen voor het vertrouwde. Denk dan maar dat het in ieder geval beter is iets te kiezen dan niets te doen. DIY vandaag nog.

De verkoper vermomd als financieel adviseur

financieel adviseur

Wat doet de financieel adviseur?

Mijn partner vroeg mij van de week, waarom ik mij op Facebook niet heb gekoppeld aan de categorie financieel adviseur. Ben ik een financieel adviseur, wil ik eigenlijk wel bij die groep horen? Een financieel adviseur werkt volgens mij bij een bank of een verzekeringsmaatschappij en verkoopt producten. Ik wil mensen begeleiden bij het nemen van financiële beslissingen, maar zeker geen producten verkopen. Ik denk dat iedereen tijd en energie in zijn financiën moet stoppen. Goed snappen waar je je geld aan uitgeeft en waarom je dat doet en dat vooral niet laten afhangen van een adviseur.

Sommige financiële producten zijn nodig

Ik ben geen voorstander van financiële producten, maar voor bepaalde zaken kan je er niet omheen. Bij het kopen van een huis hebben de meeste van ons toch een hypotheek nodig. En op het moment dat je een hypotheek afsluit dan is het ook wel slim om zeker het risico van overlijden af te dekken. Er zijn verzekeringen waar je niet aan ontkomt. Heb je je huis met een hypotheek gekocht, dan eist de hypotheekverstrekker een opstalzekering om de waarde van zijn onderpand veilig te stellen. En ook van de zorg-, de auto- en de WA-verzekeringen is het fijn dat ze er zijn.

Productverkoper met financiële kennis

De meeste financiële adviseurs zijn geen echte adviseurs. Als je het goed beschouwt dan zijn het eigenlijk goed opgeleide productverkopers. Een verkoper van een product heeft een heel ander belang dan een financieel adviseur. Ook al betaal je tegenwoordig apart voor het advies toch willen ze nog steeds graag jou het product verkopen. Hopelijk ook omdat je het nodig hebt. Dat het van toegevoegde waarde voor je is en niet alleen omdat ze zelf of het bedrijf waarvoor ze werken er beter van worden.

Een slechte reputatie

Bij mij zorgt de financiële adviseur nog steeds voor een bijsmaak. Ik denk direct aan iemand in een net pak, die er voor zorgt dat ik geld ga besteden aan producten die ik wel nodig heb maar waar ik de ins en outs niet helemaal van begrijp. Vragen hierover stellen durf ik een paar keer, maar daarna krijg ik toch het gevoel dat ik dom ben. Een adviseur hoort primair het belang van de klant te behartigen, maar de financiële dienstverlening heeft door het verkopen van complexe financiële producten het belang van de klant uit het oog verloren.

Money coach

Ik heb er voor gekozen om als money coach door het leven te gaan. Financieel planner zou ook mogelijk zijn, maar in mijn achterhoofd plaats ik deze ook onder de categorie financieel adviseurs en krijgen dus ook de stempel mee. Ik ben een coach die mensen helpt bij het nemen van financiële besluiten en ze helpt bij het formuleren wat ze moeten doen om bepaalde risico’s af te dichten of om dromen waar te maken. Hiervoor zijn soms ook verschillende producten mogelijk en als je weet wat je nodig hebt kan je zelf gaan shoppen voor het juiste product.

Transparantie zorgt voor duidelijkheid

De term financieel adviseur is misbruikt. Iedereen die zichzelf financieel adviseur noemt weet eigenlijk wel of hij dit echt is of niet. Word je afgerekend op de productverkoop of kan je onbelemmerd en onafhankelijk adviseren. De bankwereld is bezig om transparanter te worden. Naast het loskoppelen van het advies uit de productverkoop zou het mooi zijn als de titel financieel adviseur niet meer misbruikt wordt voor verkoper. Noem jezelf gewoon verkoper dat is lekker duidelijk en dan kan ik mij gewoon financieel adviseur voelen.

Verspreid het woord, nu ook via de radio

radiodebuut

Mijn radiodebuut

Blijkbaar werkt het echt zo. Als er eenmaal iets op je pad komt, dan triggert dat weer andere media. Twee weken geleden werd ik door Petra van Rossum van Radio Hoeksche Waard gebeld met de vraag of ik te gast wilde zijn in haar radioprogramma ‘Business in de polder’. Hoewel het maar om een lokale omroep gaat en niet voor Radio 538 vond ik het toch erg spannend.

Business in de polder

Petra laat in haar programma iedere week de luisteraars kennismaken met een bedrijf uit de Hoeksche Waard. Een uur lang stelt ze vragen en mocht ik alles vertellen over mijn bedrijf. Ze had zich goed voorbereid en was oprecht geïnteresseerd. De spanning sloeg bij de start van het programma wel op mijn keel, maar eenmaal bezig werd het steeds meer gewoon een gesprek tussen twee Petra’s. Naderhand heb ik gevraagd hoeveel luisteraars er zijn, maar helaas hebben ze daar geen cijfers van. De registratiekosten hiervan zijn te hoog voor de omroep.

Persoonlijke groei

Het is natuurlijk leuk om op deze manier in een uur tijd een hoop mensen te bereiken, maar dat is maar één kant van de zaak. Praten in een microfoon zonder dat je weet wie en hoeveel er meeluisteren is iets dat duidelijk ver buiten mijn comfortzone ligt. Door deze stap te zetten rek ik mijn grenzen weer een beetje op. Eerst met mijn foto en verhaal in de krant en nu op de radio. Voor je het weet zit ik op tv bij ‘De Wereld draait door’.

Naamsbekendheid

De media werkt goed voor je naamsbekendheid en iedere mogelijkheid moet je dus aangrijpen. Ik word vaker gebeld en klanten komen gewoon naar me toe. Het opbouwen van een netwerk kost veel tijd en energie, maar net als voor mijn persoonlijke groei geldt blijf ik doorzetten. Het is soms frustrerend dat het niet sneller gaat, maar stapje voor stapje volhouden zorgt voor een kleine maar gestage groei.

Herhaling

Ik vertel heel vaak hetzelfde verhaal. Ik ontmoet steeds andere mensen, maar ook voor bekenden zit de kracht mijn verhaal doorgronden in de herhaling. Het fijne van verschillende soorten media is dan wel dat er meer manieren bijkomen waarlangs ik mijn verhaal kan vertellen, dan alleen via een gesprek met mij of via mijn blogs. Daarnaast bereik je door andere media ook veel makkelijker een andere groep. Via mijn blogs bereik ik alleen de mensen die direct of indirect aan mij gelinkt zijn. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die altijd naar radio HW of naar Petra luisteren. Deze mensen hebben zonder een 1 op 1 ontmoeting toch wat mee gekregen van ‘Naar Financiële Vrijheid’.

Consequent volhouden

Eigenlijk gebeurt er met het opbouwen van mijn bedrijf hetzelfde als met het opbouwen van onze financiële vrijheid. Dat begon ook stapje voor stapje door geld te sparen. Ieder jaar wat meer en op een bepaald moment heb je een dusdanige hoeveelheid geld bereikt dat je kan gaan investeren. Hierdoor gaat je geld sneller groeien en komen er andere mogelijkheden in zicht. Consequent volhouden zorgt voor groei. Het maakt niet uit hoe snel het gaat, als je maar niet opgeeft. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.