Berichten

Samenwerken met Pro Deo Planner

Samenwerken met Pro Deo Planner

Het verkopen van een financieel plan is nog geen gemeen goed. Dat is voor de financiële planners jammer, maar zeker ook voor heel veel mede-landers. Inzicht in je financiële toekomst is handig om te voorkomen dat je vroeg of laat voor verrassingen komt te staan. Om meer bekendheid aan financiële planning te geven zijn er verschillende initiatieven. Pro Deo Planner is er één van. Het doel van Pro Deo Planner is om persoonlijke financiële planning voor iedereen toegankelijk te maken.

De stichting wil via bijvoorbeeld patiëntenverenigingen, vakbonden en andere belangenverenigingen, mensen met overeenkomende (financiële) problemen voorlichting geven. Door een financiële planner wordt belangeloos een lezing gegeven over financiële thema’s die voor de betreffende doelgroep relevant zijn. Gedacht kan worden aan zorgkosten, (nabestaanden) pensioen, erfrecht, maar ook de gevolgen van minder kunnen werken. Door in groepsverband de financiële aspecten van de betreffende situatie te bespreken wordt de drempel verlaagd om hulp te zoeken.

Egbert Ludwig is één van de oprichters van Pro Deo Planner. Ik ben met hem en nog een aantal andere financiële planners naar het financieel planners congres in Baltimore geweest. In Amerika is een soortgelijke organisatie, de Pro Bono Planner, al jarenlang succesvol. Egbert heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om kennis te maken met de Pro Bono Planners om alle goede ideeën over te nemen.

Afgelopen week ben ik naar de kennismakingsbijeenkomst van de Pro Deo Planner in Bilthoven geweest. Het principe van Pro Deo Planner is dat je als planner gratis informatie verschaft en eventueel voor degene die dat willen tegen een gereduceerd tarief een financieel overzicht maakt. Is er daarna nog meer hulp nodig dan past dit niet meer onder de vlag van Pro Deo Planner en kan je als financieel planner je eigen praktijk promoten.

Het principe is dus win-win-win-win. De organisaties bieden hun leden als extra dienst ook aan de financiële kant hulp. De klant wordt getriggerd om naar zijn financiën te kijken en krijgt tegen relatief lage kosten meer inzicht. Pro Deo Planner bereikt op deze manier mensen die niet direct op zoek zouden gaan naar een financiële planner. En de financiële planner kan zichzelf profileren en houdt er misschien klanten met een vervolgvraag aan over. Juist het feit dat iedereen er voordeel bij heeft, werkt in Amerika erg goed.

Het gaan samenwerken met andere organisaties, maar ook met andere financiële planners is voor mij een volgende stap in de ontwikkeling van mijn bedrijf. Het geeft extra energie en ik krijg ideeën voor nieuwe producten. Naast mijn aanmelding bij Pro Deo Planner heb ik mij ook aangemeld bij een franchise concept in oprichting en bij mijngeldzaken.nl. Lastig is wel om mijn eigen pad goed in het vizier te houden. Het samenwerken vergt aanpassingsvermogen, maar mag het bereiken van mijn eigen doel niet in de weg zitten. Het is erg verleidelijk om mee te liften, zeker als het succes krijgt.

Vooralsnog zijn de samenwerkingsverbanden er allemaal op gericht om financiële planning laagdrempeliger te maken, zodat we meer mensen bereiken. Dat doel komt in ieder geval overeen met mijn doelstelling. Wie weet wat de samenwerkingen mij nog gaat brengen. Door open te staan voor andere meningen en te zorgen voor een win-win situatie, kunnen we met elkaar synergie bereiken. En zoals Stephen Covey in z’n boek ‘De zeven eigenschappen voor succes in je leven’ al aangeeft kan het wonder van synergie zorgen voor magische resultaten.

Alles of niets

Alles of niets

Voor ondernemers valt het niet mee om geld weg te zetten voor later. Ze investeren graag in hun bedrijf, zodat ze kunnen blijven groeien. Geld investeren in je pensioen is niet nodig. Ondernemer ben je met hart en ziel en blijkbaar ook heel je leven. Wie wil er nu stoppen met werken? En als het moment daar is, dan verkopen ze het bedrijf wel.

Het is natuurlijk een mogelijkheid, maar erg veel zekerheid biedt het niet. De vraag is maar of je bedrijf op dat moment verkoopbaar is en ook tegen een goede prijs. Het blijft een beetje koffiedik kijken. Kom je er op je pensioenleeftijd achter dat het niet goed verkoopbaar is, dan valt er niet veel meer te redden. Je bent aan het gokken op één paard en dat ligt niet mijn aard. Heb je heel je leven hard gewerkt en komt het moment van genieten dan is er geen geld.

Het opbouwen van je pensioen hoort er als ondernemer gewoon bij. Geen geld wegzetten voor je pensioen klopt bedrijfseconomisch niet. Het opbouwen van pensioen is een kostenpost die je mee moet nemen bij je kostprijsberekening. Houd je hier geen rekening mee, dan doe je jezelf tekort.

Belastingtechnisch wordt er vaak wel pensioen opgebouwd. Om nu minder inkomstenbelasting te betalen reserveren we boekhoudkundig een bedrag voor ons pensioen (fiscale oudedagsreserve). Het is boekhoudkundig en het geld hoeft niet echt gereserveerd te worden. Het kan gewoon gebruikt worden om te investeren of om uit te geven. Eigenlijk ben je in plaats van pensioen juist een schuld aan het opbouwen. Over het ‘gereserveerde’ geld moet namelijk nog belasting betaald worden.

Als je het administratief goed geregeld hebt als ondernemer, dan keer je jezelf iedere maand een salaris uit. Dit salaris gebruik je om van te leven, maar ook om geld voor later weg te zetten. Het geld voor later wegzetten doe je niet van het geld dat aan het eind van de maand toevallig nog overblijft. Nee, het is het eerste geld dat je ieder maand veiligstelt. Je pensioen is gewoon een vaste last.

Toch blijft het een beetje knagen. Geld dat je wegzet voor je pensioen kan je niet investeren in je bedrijf. Misschien gaat juist deze investering wel heel goed renderen. Je hebt er in iedere geval veel invloed op. Het lastige hiervan is dat je al je geld alleen op jezelf inzet. Anita Elberse, hoogleraar aan de Harvard Business School, gaf tijdens het congres Inspiration360 aan dat als je wilt slagen in de entertainmentbranche dit de enige manier is. Je kansen spreiden is niet slim. Je gaat voor de volle 100% voor je bedrijf, het is een alles of niets markt.

Als dit voor jouw bedrijf geldt, dan snap ik dat je niet met je pensioen bezig bent. Volledige focus op het welslagen van je bedrijf en daar al je geld in investeren. Geen risicospreiding, want dit leidt af van het te bereiken doel. De kans op succes zo groot mogelijk maken, maar mocht het mislukken dan ook niet treuren en weer opnieuw beginnen.

Ik ben niet zo’n ondernemer, ik houd meer van zekerheid. Langzaam en gedegen mijn bedrijf opbouwen en dus ook mijn pensioen. Wel investeren, niet in een auto of een mooi kantoor, maar in mijn kennis en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast vind ik het ook leuk om te investeren in andere ondernemers. Op deze manier spreid ik mijn kansen. Niet op het winnen van de jackpot, maar op een financieel onbezorgde toekomst. Ieder zijn eigen keuze.

Lijfrente wat een snertoplossing

Lijfrente wat een snertoplossing

Pensioen in eigen beheer verdwijnt

Afgelopen week bij het jaarlijkse congres voor financiële planners geweest. Ik heb de vroege ochtendsessie bijgewoond, waarin de wijzigingen vanuit Prinsjesdag werden doorgenomen. Een hot item hierin is het pensioen van de DGA (directeur/groot aandeelhouder, de ondernemer met een BV). Voorheen mocht hij pensioen in zijn eigen bedrijf opbouwen, maar daar wil de overheid nu vanaf. Dit heeft voor veel DGA’s financiële consequenties en er ligt dus een schone taak voor de financiële planners om de DGA hierin te adviseren.

De uitkering van de lijfrente

Een van de mogelijkheden die geschetst werd is om het pensioen toch in de BV te laten in plaats van het pensioen nu af te kopen. Er vindt geen opbouw meer plaats, maar bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan de ondernemer het omzetten in een lijfrente. Het voorbeeld ging uit van een pensioenreserve van €350.000 en hiervoor werd een lijfrente aangeschaft. Deze lijfrente keert 20 jaar lang een bedrag uit beginnend met €17.500 oplopend naar €21.000 in het laatste jaar. Daarna is het geld op.

Liever een dividend portefeuille

Ik was ineens klaarwakker. Nooit echt goed nagedacht over lijfrentes, maar het sommetje was snel gemaakt. Ik heb een portefeuille opgebouwd met dividendaandelen en hier vang ik ongeveer 5% rendement over. Ik reken dan alleen het rendement op basis van mijn ontvangen dividend. De koerswinst is hierin niet meegenomen. Als je in plaats van een lijfrente te kopen, het geld investeert in dividendaandelen, dan ontvang je ieder jaar ongeveer €17.500. Met het grote verschil dat deze €17.500 oneindig blijft doorlopen.

Waar blijft het werkelijke rendement van de lijfrente?

Door de huidige rente is de uitkering van de lijfrente nu zo laag. Bij een hogere rente zal er meer uitgekeerd worden, maar het neemt niet weg dat na 20 jaar het geld op is. Waarom is dit zo? De bank of verzekeraar die de gespaarde lijfrente omzetten naar een uitkering realiseren toch een veel beter rendement, dan de ongeveer 1,5 % spaarrente waar ze nu meerekenen. Ze hebben veel meer klanten en dus meer geld te investeren. Hierdoor is het mogelijk om gemiddeld een hoger rendement te realiseren met een betere risicospreiding dan dat ik dat zelf kan. Volgens mij worden we enorm in de maling genomen en dan kijk ik nog niet eens naar de opbouwfase van de lijfrente.

Pensioenopbouw met belastingvoordeel

Door de regelgeving vanuit de overheid wordt het sparen in een lijfrente aantrekkelijk gemaakt. Het betalen van inkomstenbelasting wordt uitgesteld. De uitkering die je gaat ontvangen tijdens je pensioen wordt wel belast, maar dan waarschijnlijk tegen een lager belastingtarief. En over het gespaarde bedrag hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. Het fiscaal gratis sparen klinkt natuurlijk best aantrekkelijk, maar het voordeel wordt volledig teniet gedaan door een veel te lage lijfrente uitkering.

Gewoon zelf regelen

Sta je nu voor de keuze om zelf pensioen op te gaan bouwen of moet je als DGA het gaan omzetten, dan zou ik dit zeker niet in een lijfrente constructie doen. Voor degene die moeite hebben om van geld af te blijven is het misschien wel een oplossing, want het beschermt je tegen jezelf. Het geld staat vast en je kan er niet aankomen. Ben je wel in staat om geld weg te zetten en daar vanaf te blijven, dan stel ik voor om gewoon zelf aan de slag te gaan. Geld sparen, investeren en rendementen herinvesteren. En als de tijd daar is dan kan je je rendementen gebruiken om van te leven. Niets moeilijk, geen lastige producten, gewoon simpel zelf doen. Kan je ook niet belazerd worden.

Iedereen een eigen financieel dossier

financieel dossier

Een tijdje geleden werd ik gebeld door Frank van Golstein Brouwers met de vraag of mijngeldzaken.nl iets voor mij was. Frank is adviseur bij mijngeldzaken.nl en tevens werft hij hier nieuwe adviseurs voor. Hij was mijn site tegengekomen en onze ideeën qua financiën komen overeen. Bewustwording creëren bij de klant. Minder uitgeven en meer gaan sparen. De klant zelf aan het werk zetten, zodat ze controle krijgen over hun eigen financiële situatie. Door inzicht in de toekomstige financiële situatie, zorgen dat ze nu aan het werk gaan voor later. De overheid gaat zich steeds verder terugtrekken en we zullen het echt zelf moeten gaan doen.

Mijngeldzaken.nl is een website waar je als klant zelf aan de slag kan. Je kan gratis een account aanmaken en je huidige financiële situatie vastleggen. Van het huishoudboekje, je verzekeringen, je hypotheek tot aan je pensioenpolissen toe. Wil je hierbij geholpen worden dan kan dit via een adviseur en betaal je daar een bedrag voor. Als al je gegevens vastgelegd zijn, dan is jouw financieel plan beschikbaar. De ingevoerde informatie laat zien via grafieken hoe jouw financiële toekomst eruit ziet. Door middel van stoplichten wordt duidelijk gemaakt hoe je ervoor staat. Ook wordt er een cijfer berekend dat aangeeft hoe financieel gezond jij bent.

Het plan rekent door op basis van de huidige situatie. Dit betekent dat het plan blijvend onderhoud nodig heeft. Je situatie wijzigt vaak al op het moment dat je het invult. Een bijgewerkt plan helpt je bij het nemen van financiële beslissingen, doordat het laat zien wat een eventuele aanpassing tot gevolg heeft in de de toekomst. Het gratis account berekent het effect door bij een normaal leven (werken tot aan je pensioen). Bij een betaald account kan je je situatie ook laten doorrekenen bij andere scenario’s, zoals bijvoorbeeld bij overlijden van partner, arbeidsongeschiktheid, enz. Het geeft inzicht in je financiële toekomst en het ondersteunt je in het maken van de juiste keuzes.

Het invoeren van de gegevens is grotendeels geautomatiseerd. Het huishoudboekje wordt gevuld vanuit een download uit internetbankieren. De pensioenpolissen kunnen via een download uit mijnpensioenoverzicht.nl in je dossier gezet worden. Het mooie aan het geheel is dat je bezig bent met het opbouwen van je eigen financieel dossier. Door hier regelmatig mee bezig te zijn, neemt de kwaliteit ervan toe en wordt de planning nauwkeuriger.

Wat Frank het mooiste aan het geheel vindt is dat je, afhankelijk van je adviesvraag, een adviseur kan selecteren die niet eerst alle informatie moet verzamelen. Je neemt je eigen financiële dossier mee en of het nu de hypotheek- of pensioenadviseur is, jij geeft ze het complete beeld. Hiermee voorkom je dat een adviseur een hoop tijd moet gaan steken in het opbouwen van je dossier. Dit is veel werk en je bespaart hem dus veel tijd en jezelf dus geld. Wijzigingen die door de adviseur voorgesteld worden, kan je direct invoeren en het resultaat ervan beoordelen.

Op dit moment gebruik ik voor mijn eigen financiële administratie en voor de administratie van mijn klanten een zelfgemaakte spreadsheet. Doorberekenen hoe de financiële toekomst er uit gaat zien zit daar niet in. Juist dit is misschien wel de trigger om mensen aan te zetten om financieel actief voor de toekomst te worden. Daadwerkelijk zien dat het inkomen onvoldoende is om de huidige levensstijl te handhaven is niet fijn. Daarnaast geloof ik erin dat iedereen zijn eigen financieel dossier heeft en bijhoudt. Mijn besluit om planningssoftware te gaan gebruiken is wel genomen. Wie wil dat nou niet, meer controle over je eigen toekomst?

 

De nieuwe financiële planning komt van Venus

De nieuwe financiële planning komt van venus

Vorige week heb ik het financieel planners congres bijgewoond in Baltimore. Het stond op mijn lijstje om een keer een seminar in Amerika mee te maken. Voor mijn gevoel lopen ze daar met alles voorop en zou een bezoek goed zijn om mijn kennis te verbreden. Henk Vriesman organiseert al jaren voor mede financiële planners de reis om hier naar toe te gaan en dat doet hij goed. Hij verzorgt een compleet programma bestaande uit een kennismakingsdag, een aantal bedrijfsbezoeken en daarna het bezoek aan het congres.

Met z’n tienen hebben we afgelopen week veel van de Amerikanen, maar nog veel meer van elkaar geleerd. Op veel gebieden lopen de Amerikanen op ons voor, maar niet op het gebied van financiële planning. Financiële planning is daar nog weggestopt in het vermogensbeheer. Voor de rijke klanten wordt er een planning gemaakt en het vermogen beheerd. De rekening hiervoor wordt betaald door een percentage van het belegd vermogen als beheerkosten te rekenen. Hierdoor is er geen transparantie in de verschillende kosten van de dienstverlening net zoals dat voor het provisieverbod bij ons was.

Door het ingevoerde provisieverbod lopen wij nu voor op de Amerikanen. In Nederland zijn we al bezig met het apart verkopen van een financieel plan en wat de toegevoegde waarde hiervan is. Niet makkelijk maar wel duidelijk en het zorgt ervoor dat het vak zich verder ontwikkelt. De Amerikanen zullen hier ook aan moeten gaan geloven. Of er komt regelgeving voor, of de grote vermogensbeheerders worden zo groot dat het beheerpercentage zo laag wordt, dat het voor een kleine beheerder niet meer rendabel is. Hoe dan ook, het financiële plan wordt losgekoppeld van het vermogensbeheer. De manier om financiële planning op de kaart te krijgen is door van elkaar te leren en samen te werken.

Ik had gehoopt dat er meer financiële planners waren zoals ik, zodat ik ze als voorbeeld kon gebruiken. Ze zullen er vast wel zijn, maar op het congres heb ik ze niet kunnen vinden. Het waren voornamelijk vermogensbeheerders met een hoge gemiddelde leeftijd, conservatieve ideeën en geen wil om te veranderen. Sociale media daar houden ze zich nog niet mee bezig. Aansluiting vinden bij de jongere generatie is wel een aandachtspunt. Hun klanten worden ouder en hoe krijg je het voor elkaar om hun kinderen ook als klant te verwelkomen. En dan is daar ook nog de snel oprukkende automatisering. Dit proces moet gestopt worden anders nemen de robo advisers hun baan over.

Gelukkig hadden we een bedrijfsbezoek bij een dame die wel degelijk anders bezig is, ze verkoopt financial life planning volgens het concept van het Sudden Money instituut. Voor haar dienstverlening betaal je een vast bedrag per jaar. De doelstellingen worden vastgelegd, waarbij ze gebruik maakt van technieken van George Kinder. Op basis van de gestelde doelen wordt het financieel plan gemaakt en geïmplementeerd. Door middel van 4 contactmomenten per jaar houdt ze een vinger aan de pols. Zo blijft ze op de hoogte van eventuele life events zoals scheiden, trouwen, overlijden, verhuizen, enz. Hierdoor kan het zo zijn dat er doelen bijgesteld worden en dus ook het plan aangepast moet worden. Een mooie dienstverlening, maar helaas nog wel alleen voor de vermogende medemens.

Haar dienstverlening komt meer overeen met de dienstverlening zoals wij deze ook kennen. Niet alleen een financieel plan maken om een doelvermogen te realiseren. Maar klanten adviseren bij lastige financiële vraagstukken die voortkomen uit levensgebeurtenissen en daarbij de doelstellingen van de klant bewaken. De automatisering gaat hierbij een steeds grotere rol spelen. Op basis van een vastgesteld risicoprofiel wordt het vermogen belegd en met een druk op de knop wordt het cijfermatig werk geregeld. De nadruk komt veel meer te liggen op het kennen van je klant voor een betere advisering.

Mijn dienstverlening is wezenlijk anders dan die van andere financiële planners. Geen verzameling aan doelstellingen, zoals bijvoorbeeld wanneer je wilt stoppen met werken en hoeveel geld je dan nodig hebt, maar één helder doel: financiële vrijheid. De klant helpen met het verlagen van zijn uitgaven en het verhogen van het passief inkomen. Zorgen dat ze zelf aan de slag gaan om hun geld voor ze te laten werken. Zowel voor het werven van klanten als het leveren van mijn diensten maak ik gebruik van het internet. Het is ongelofelijk maar waar: ik ben met mijn bijna 50 jaar volgens Amerikaanse maatstaven jong en vernieuwend bezig. Het moet niet gekker worden.

Zonder probleem verkopen

Zonder probleem verkopen

Pas geleden bracht mijn partner subtiel bij mij een quote onder de aandacht ‘Sell the problem you solve, not the product’. Een stille hint waar ik wat mee moet. Ik verkoop financiële vrijheid, maar dit is het resultaat van wat je kan bereiken als je mijn product, een financieel plan, koopt. Het is een mooi resultaat, maar het zegt niets over welke problemen je hiermee oplost. Daarnaast hoor ik wel eens dat het als een onhaalbaar resultaat voelt. Financieel vrij daar heb je zoveel geld voor nodig, dat is niet voor mij weggelegd.

De problemen die ik oplos zijn voor de lange termijn zoals een pensioentekort of een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiervoor moet er eerst wat geld aan het werk zijn, voordat je zover bent dat het als inkomen kan dienen. Het probleem is dat een heleboel mensen nog niet inzien dat ze op langere termijn een probleem gaan krijgen en dus mijn oplossing daarvoor ook nog niet vatten. Maar als het probleem urgent wordt dan zijn ze al te laat. Ik wil dus iets verkopen aan mensen die nog niet ervaren dat ze het nodig hebben. Daarnaast zijn het voor velen ook nog eens super oninteressante en lastige onderwerpen. Klinkt als een mission impossible, in ieder geval een uitdaging voor de lange adem.

Zowel het resultaat wat je met mijn product kan bereiken als het probleem dat ik oplos zijn voor de lange termijn. Wil ik mijn product makkelijker kunnen verkopen dan zal ik opzoek moeten naar een urgenter probleem. Waar ik dan op uitkom is mensen helpen met het afbouwen van hun schulden en daarna de opbouw van vermogen, maar die doelgroep kan mij niet zelf betalen. Scheiding, werkeloosheid of het naderende pensioen zijn momenten dat een financieel overzicht nodig is om duidelijkheid te krijgen hoe het ervoor staat en wat mogelijk is. De financieel planners die zich hier op richten lossen een urgent probleem op, maar bijsturen is op deze momenten vaak niet meer mogelijk.

Ik richt me op de zzp’ers die weinig of niets aan pensioenopbouw doen en ook degenen die zich niet verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid. Het probleem is eigenlijk urgent genoeg om direct mee aan de slag te gaan. Van baan wisselen in loondienst zorgt al voor pensioenbreuk en heeft direct gevolgen voor het eindresultaat, een verlaagde pensioenuitkering. Wat betekent dit dan wel niet voor de zzp’er die een aantal jaren geen pensioenopbouw heeft? De meeste zzp’ers realiseren zich dit wel, maar voelen de pijn nu niet en dat geeft ruimte om de oplossing uit te stellen.

Makkelijk verkopen gaat het dus niet worden, dus zal ik hier meer energie in moeten stoppen. Van een sales-vriendin begrepen dat de SPIN-methode toch de manier is om te verkopen. Het gaat erom dat je verschillende soorten vragen stelt. Eerst de Situatievragen om te bepalen met wie je te maken hebt, daarna de Probleemvragen. Door de juiste vragen te stellen de behoeftes boven tafel zien te krijgen. Door te vragen naar de Implicatie van deze behoeftes, de klant laten ervaren dat het misschien toch wel urgent is om er iets aan te doen. De vinger op de zere plek. Bij het bespreken van de oplossing vragen naar het Nuttig effect hiervan, zou voor de inkopper moeten zorgen.

Een vak op zich dus waarbij ik ook nog last heb van belemmerende overtuigingen. Tijd voor hulp. Ik kan het wel uit blijven stellen, maar zoals mijn vriendin al aangaf zal ik er toch een keer aan moeten geloven. Geen echt bedrijf zonder serieus verkopen. Over 2 weken ga ik met Helénè Oosterhuis aan de slag. Zij gaat mij helpen mijn belemmerende overtuigingen aan de kant te zetten. Daarnaast ben ik zelf begonnen met meer vragen te stellen en vaker te luisteren. Wat voor soort vragen het betreffen en of het de juiste vraag op het juiste moment is gaat nog te ver. Het is in ieder geval tijd voor actie, want jullie beseffen het nog niet maar je probleem wordt steeds urgenter.

Jouw verdienkracht maakt ons allemaal financieel vrij

Jouw verdienkracht maakt ons allemaal financieel vrij

Steeds vaker kom ik de coaches tegen die aangeven dat je financieel vrij bent als je in staat bent om met werken geld te verdienen. Het gaat er volgens hen om dat je voldoende verdienkracht kan creëren, zodat je altijd in je levensonderhoud kan voorzien. Het zijn voornamelijk business coaches die dit aangeven. Zij helpen ZZP’ers met het ontwikkelen van hun verdienkracht. In mijn definitie is dat niet financieel vrij, maar meer financieel onafhankelijk. Je bent in staat om inkomen te genereren door te werken, of dit nu in loondienst is of als eigen ondernemer. Een waardevol bezit!

In mijn beleving ben je pas financieel vrij als je vermogen voldoende geld genereert om je uitgaven te kunnen bekostigen. Als je dit voor elkaar hebt gekregen dan kan je doen en laten wat je wilt en hoef je niet meer te werken voor je geld. Dat wil niet zeggen dat je stopt met werken. Je kan de keuze maken of je wel of niet wilt werken, wat voor werk je wilt doen en hoeveel tijd je er aan wilt besteden. Veel mensen geven aan helemaal niet te willen stoppen met werken. Het werk wat ze doen is leuk en zorgt voor een fijne levensinvulling. Wat moet je anders gaan doen? Willen blijven werken wordt vaak gebruikt als reden dat financieel vrij worden niet belangrijk voor ze is. Ik denk dat het lekker makkelijk is om niet verder na te hoeven denken of nog erger: zaken te moeten veranderen!

Zeker aan het begin van je carrière is werken leuk en geeft veel energie. Interessant werk, allerlei kansen, fijne collega’s, flexibele tijden en weinig reistijd. Maar iedereen wordt ouder, sommigen krijgen fysieke klachten en het kan zomaar gebeuren dat je energieniveau daalt. De kans is aanwezig dat hierdoor het animo afneemt om te willen werken. De wereld om ons heen verandert en ook je talenten kunnen overbodig worden in de nieuwe maatschappij. Heb je jarenlang je geld verdient met het verkopen van verzekeringen, worden je werkzaamheden vervangen door het internet. Zat je werkgever bij je om de hoek, wordt het bedrijf overgenomen en heb je in het vervolg twee uur extra reistijd per dag. Je verdienkracht is van verschillende omstandigheden afhankelijk en het zou zomaar kunnen dat deze hierdoor met de jaren afneemt.

Deze afhankelijkheid van veranderende omstandigheden is er natuurlijk ook als je geld voor je werkt. Hier kan het nodige misgaan en dan ben je niet financieel vrij meer. Was je een aantal jaren geleden nog financieel vrij doordat je spaargeld 4% rente opbracht, dan heb je nu een probleem. Als al je geld in recreatiewoningen zit en die markt stort in dan is het te hopen dat je verdienkracht op orde is. Dit is dan ook precies de reden dat risicospreiding belangrijk is. Naast geld sparen, investeren in bedrijven en in vastgoed, is het ook zaak om te investeren in je eigen ontwikkeling om je verdienkracht op orde te houden.

Aangezien onze wereld door nieuwe technieken steeds sneller verandert is dit best lastig. Kon ik 20 jaar geleden nog goed geld verdienen als AS/400 programmeur, nu zal ik erg mijn best moeten doen om een bedrijf te vinden waar ze nog blij zijn met deze kennis. Het bij blijven houden van de nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied is nodig om je verdienkracht op orde te houden. Mijn zoon verwacht dat hij na zijn HBO studie klaar is met leren. Ik heb hem al eens duidelijk proberen te maken dat leren nooit stopt, zeker niet voor zijn generatie, maar dat is nog niet geland.

Of het hebben van verdienkracht er nu voor zorgt dat je financieel vrij bent, is een kwestie van definitie. Daarnaast is financieel vrij worden voor een heleboel van ons niet belangrijk. Een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin we leven en kunnen voorzien in je eigen levensonderhoud is waar het omdraait. Als jullie nu met z’n allen hard blijven werken en jullie verdienkracht verder ontwikkelen, dan blijf ik in de verschillende bedrijven investeren. Op deze manier verdient ieder van ons geld en op basis van de verschillende definities zijn we allemaal financieel vrij. Klinkt goed toch?

Een ja-zegger heeft een leuker leven

Een ja-zegger heeft een leuker leven

Ik vind het lastig om beslissingen te nemen en daarbij is mijn glas vaker half leeg dan half vol. Deze combinatie zorgt niet direct voor een groots en meeslepend leven. Het zorgt ervoor dat je je zaken veel tegen elkaar blijft afwegen en dat de beslissing vaak negatief uitvalt zodat je het niet doet. Daarnaast heb ik ook een bepaalde vorm van luiheid. Ik ben niet lui in de vorm dat ik altijd voor de tv hang en niets doe, maar ik kies vaak voor de makkelijke weg. Gezellig bbq’en komt er vaak niet van. Als ik denk aan al het werk wat ik moet doen om een stukje vlees te bakken op de bbq, dan kies ik ervoor om de pan even op het vuur te zetten. Minder troep, sneller klaar, maar minder gezellig.

Een tijdje geleden met mezelf afgesproken om wat vaker spontaan ‘ja’ te zeggen, maar dat valt niet mee. Het overal beren op de weg zien is zo in mij verankerd dat het lastig is om dit aan te passen. Een goede manier om dit te veranderen is om je besluit te delen met andere mensen, in mijn geval dus met man en kind. Ik heb dit bewust niet gedaan, omdat ik het vaker ja-zeggen best spannend vind en als ik zeg dit te gaan doen dan wil ik me er aan houden. Dat is op zich nog niet zo erg, maar man en kind zullen me ongetwijfeld uitdagen en vaker iets voorstellen dan dat ze gewoonlijk doen. Ik ben er in de vakantie bewust mee bezig geweest, maar ik weet niet of zij een verandering hebben opgemerkt.

De reden waarom ik vaker ja wil zeggen is, omdat er dan sowieso veel meer in je leven gebeurt. Dit is niet de enige reden, want ik merk ook dat het mij belemmerd in de ontwikkeling van mijn bedrijf en ook in het verder uitbreiden van ons vermogen. Aan goede ideeën ontbreekt het niet, maar als ik er iets langer over nadenk, komen de bezwaren vanzelf. Hierdoor verdwijnt de energie en het idee in de vuilnisbak. Het zou mooier zijn om verder over het idee na te denken waardoor het alleen maar beter wordt en ik niet kan wachten om eraan te beginnen. Om dit voor elkaar te krijgen is ‘ja en’ het enige juiste antwoord en niet ‘ja maar’ zoals ik nu meestal zeg.

Wat ik heb gemerkt is dat als je met jezelf afspreekt dat ja het enige antwoord is, je ook minder snel in de verleiding komt om de nee kant te onderzoeken. Het heeft ook geen zin want we gaan het gewoon doen. Wat hebben we nodig, hoe gaan we het regelen? Er komt gelijk een andere energie op gang. Je denkt wel aan de negatieve bijkomstigheden, maar meer hoe je dat dan kan oplossen. Het besluit is genomen en dat geeft gelijk rust. Terwijl als ik ‘nee’ heb gezegd, ik ga twijfelen of het niet slimmer was geweest om het wel te doen. De argumenten voor bevestiging komen dan ook als vanzelf.

Het is niet zo dat ik nu al een enorme metamorfose heb ondergaan, maar ik merk dat een verandering gaande is. De keren dat ik makkelijker ja zeg nemen toe en geven mij ook een goed gevoel. Op een post-it aan mijn beeldscherm staat een verwijzing naar het filmpje van ‘doen is de beste manier van denken‘. Als je het nog niet gezien hebt, een echte aanrader. Ik ben opgegroeid als blije turfsmurf en functioneer goed bij structuur en regels. Ik controleer veel en maak liever geen fouten. De stap om dit los te laten valt niet mee, want de staat van ‘terminale serieusheid’ heb ik al bereikt.

De enige manier om dit te doorbreken is dus door daadwerkelijk dingen te gaan doen en te ondervinden wat wel en wat niet werkt. Buiten je comfortzone aan de slag gaan en fouten maken, volgens mij bestaat er niets moeilijkers. Soms vraag ik me af waarom ik mezelf het zo lastig maak. Waarom wil ik veranderen als ik als turfsmurf goed kan functioneren? Er zijn voldoende banen beschikbaar waar deze kwaliteiten enorm gewaardeerd worden. Maar dat is een gepasseerd station, ik ben afgekickt van mijn goede salaris en de stap naar vrijheid is gezet. Bij het ja zeggen tegen het ondernemerschap heb ik me gelukkig niet goed gerealiseerd waar ik aan begon. De start van een leuker maar zeker niet makkelijker leven.

Is de waarheid te hard?

Is de waarheid te hard

Vorige maand heb ik een blog geschreven over de dienstverlening van banken. Hierbij heb ik de vraag uitgesproken of banken wel zo’n goede huisvader voor je zijn als ze zelf zeggen. Met de jaren zijn de banken commerciëler geworden en heeft ook de graaicultuur zijn intrede gedaan. Hierdoor is er bij advisering naast het belang van de klant ook meer eigen belang gekomen. Zolang dit aan beide kanten maar duidelijk is, hoeft dit geen problemen op te leveren. Ik denk alleen dat niet iedereen bewust is van de veranderende rol van de bank. De bank is in ieder geval de laatste om dit duidelijk te gaan communiceren.

Op dit blog heb ik het nodige commentaar gehad van mede financiële planners. Aangeven dat financieel advies afkomstig van een financieel planner schadelijk kan zijn, mag ik niet uitspreken. Vanuit de FFP vereniging, op wiens site vooruitkijken ik mijn blog ook zet, kwam het verzoek of ik mijn blog van de site wilde halen, omdat er iemand geklaagd had dat deze negatief is voor de financiële planners. Ik vraag me af of dit inderdaad ook zo is. De waarheid is hard, maar mag wel verteld worden. De reputatie van banken en dus ook van hun financiële planners is de afgelopen jaren verslechterd, daar hebben ze zelf voor gezorgd. Door het weg te stoppen wordt het volgens mij niet beter. Duidelijk zijn in wat fout ging en laten zien dat je gedrag is aangepast is veel krachtiger.

Conflict vermijdend als ik ben, was ik al bijna bezig om de blog te verwijderen. Ik heb geen zin om hier een halszaak van te maken, maar toch besloten om er een mailtje aan te wijden. Is het daadwerkelijk schadelijk of willen we de klanten graag in de waan laten dat de bank als een goed huisvader voor ons zorgt, zonder enig eigen belang en zonder de klant te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid in deze zaken? Hoe je het ook wendt of keert of je nu planner bent of je verkoopt auto’s. De kans bestaat dat je een verkoper treft die het duurdere product adviseert, omdat hij daar meer aan overhoudt en niet omdat het beter past. Bij de verkoop van auto’s realiseren we ons dit en bij een financieel plan betwijfel ik het of iemand daaraan denkt. Wat overigens niet wil zeggen dat alle verkopers zich in hun advisering hierdoor laten leiden, maar de mogelijkheid bestaat. En bij sommige organisaties heeft een adviseur ook geen keus.

Ik zelf denk dat mijn blog niet negatief is voor een financieel planner of je nu bij een bank werkt of als zelfstandige. Wat er de afgelopen jaren bij banken is gebeurd, is niet positief voor de financieel planner. Maar door duidelijk te zijn hoe het allemaal werkt, hoe er geld verdient wordt en waaraan maakt het alleen maar beter. Transparant zijn in wat je doet en je advies kunnen uitleggen aan de klant is goed voor iedere branche. Voor de financieel planners bij een bank was dit voorheen niet nodig, maar de tijden zijn veranderd. Ik wil daarmee niet zeggen dat alle financiële planners de afgelopen jaren slechte plannen hebben opgeleverd.

Dat niet al mijn mede financieel planners het hier mee eens zijn is duidelijk. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen. Ik maak m’n borst alvast maar nat. Het vak financiële planning is in ontwikkeling. Nog redelijk onbekend bij het grote publiek en belangrijk om het belang ervan meer onder de aandacht te brengen. Ik kan nog wel een extra bommetje onder deze discussie leggen. Hoe goed is het advies van een financieel planner die werkzaam is bij een bank? Als klant van een financieel planner bij een bank bestaat de kans dat je een advies krijgt om producten van de betreffende bank te kopen, terwijl voor jouw situatie een product bij een andere bank veel beter is. Wij van wc-eend adviseren wc-eend! Hoeveel financieel planners van een bank zijn er die hun klant daarop attenderen?

Financieel plannen voor iedereen

Financieel plannen voor iedereen

Financiële planning is voor iedereen zinvol en zou dus ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Of je nu een kleine of een grote portemonnee hebt maakt niet uit, nadenken over je toekomst is slim. Voor degene met de kleine portemonnee is het misschien nog wel slimmer. Minder geld te besteden hebben vraagt om vroegtijdige beslissingen. Corrigeren is lastiger en kost vaak meer tijd. Of we nu een huis willen kopen, kinderen hebben die willen gaan studeren of met pensioen gaan. Het gaat om bedragen die we niet direct uit onze broekzak kunnen toveren en waarvoor een planning nodig is.

Voor de ZZP’er komt daar nog een uitdaging bij. Niet alleen een planning voor de privé financiën, maar ook het bijhouden van de financiën voor het bedrijf. Vaak lopen deze twee door elkaar heen en dat maakt het onoverzichtelijker. Pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn voor een ondernemer niet standaard geregeld. Deze onderwerpen vindt men lastig, niet leuk om te regelen en het kost geld, daarom schuift men dit vaak voor zich uit. Dat hier een uitdaging voor mij ligt is wel duidelijk, financiële planning leuker maken voor de ondernemer. Het eenvoudig, in hapklare brokken aanleveren van acties, zodat het makkelijker wordt om er aan te beginnen.

Financiële planning heeft als stempel dat het alleen weggelegd is voor de vermogende medemens. Het gaf inzicht hoe je er financieel voor stond en je kreeg adviezen om je vermogen zo goed mogelijk te laten renderen. Op basis van een risicoprofiel werd er bepaald hoe ze je vermogen gingen beleggen. Er werd een doelbedrag vastgesteld waarvan berekend werd of dit op het bepaalde moment met de aangegeven risico’s haalbaar was. Het plan diende op regelmatige basis bijgewerkt te worden. De kosten van het plan werden verrekend via de beheerkosten van het belegde vermogen.

Deze financiële planning bestaat nog steeds, maar er komen andere soorten plannen bij, opgesteld voor een ander doel. Voor een echtscheiding wordt er vaak een financieel plan gemaakt. Bedoeld om de boedel te verdelen, maar vooral om te bepalen hoe het financieel voor beiden het beste uitpakt. De fiscale regelgeving heeft veel invloed en de verschillende keuzes moeten goed doorgerekend worden, zodat je weet waarvoor je kiest. Ook het verkopen en het daarna opnieuw aankopen van een huis en de keuzes die je maakt ten aanzien van de hypotheek heeft belastingtechnisch veel consequenties. De regelgeving is er in de jaren niet simpelere op geworden en het is slim om bij het omzetten van je hypotheek het hele plaatje in kaart te brengen.

Binnen de financiële planning ontstaan er dus steeds meer specialisaties. Ik specialiseer me in planning voor het opbouwen van passief inkomen vanuit vermogen, zodat je geld voor je gaat werken en jij meer vrijheid kan ervaren. De basis van deze financiële planning die hiervoor nodig is, is voor iedereen zinvol, maar ook door iedereen toe te passen. Mijn uitdaging is om dit voor elkaar te krijgen. Financiële planning voor iedereen en met name voor de ondernemer. Naast mijn E-book ‘Naar financiële vrijheid’ en de Opstartkit meer producten creëren om het starten en het uitvoeren te vergemakkelijken.

Hiervoor ga ik een kennisbank opbouwen op mijn website en mijn nieuwsbrief verder professionaliseren. Ik zal redenen aangeven om jullie te motiveren, zodat je iedere keer een klein stukje van je gedrag aanpast. Werken aan je eigen financiële planning is niet moeilijk, maar heeft te maken met motivatie, discipline en willen veranderen. Het begint met het stellen van een doel! Of dit nu het eureka moment van 4 weken vakantie houden is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat een aantal weken niets doen op de boot goed is bevallen. Het smaakt naar meer, dus volgend jaar is alweer ingepland.