Berichten

Opstartkit

Opstartkit-blog

Ik heb mijn eerste product bedacht voor de GG Money Coach, de opstartkit. De basis om op pad te gaan naar financiële vrijheid. Het werken met proefpersonen werpt zijn vruchten af. Hierdoor is gelijk duidelijk wat ik eerst voor ze moet regelen en dat heb ik geformaliseerd. Op basis van de aangeleverde informatie van het afgelopen jaar vul ik initieel een spreadsheet zodat er een goede basis is om daar zelf verder mee aan de slag te gaan.

Daarnaast lever ik een persoonlijk advies waarin ik aangeef welke acties er uitgevoerd kunnen worden. Ik doe voorstellen voor kostenposten waarop bezuinigd kan worden, geef aan hoe groot de buffers moeten zijn, hoeveel per maand gespaard kan worden, welke investeringen gedaan kunnen worden en hoe financieel vrij ze al zijn. Daarnaast loop ik de life events van financiële planning door om ook, indien van toepassing, op deze vlakken te adviseren. Het advies is nog niet helemaal gestandaardiseerd, maar dit zal in de loop van de tijd ook steeds vastere vormen aannemen. Het eerste product is een feit.

Wat ik leuk vind aan de opstartkit is dat de uitwisseling van gegevens digitaal kan en dat een eventuele toelichting of vragen via skype kan plaatsvinden. Op deze manier maakt het niet meer uit waar mijn klanten zich bevinden. Door daarnaast te gaan werken in de cloud kan ik mijn werkplek overal mee naar toe nemen en maakt het ook niet meer uit waar ik mij bevind. Zowel in tijd als in plaats word ik dus super flexibel.

Zoals ik het nu zie ga ik de opstartkit als basis gebruiken. Wil je gebruik maken van mijn diensten, dan zal de opstartkit als eerste uitgevoerd worden. Dit is ook de enige manier voor mij om een goed advies te geven. Duidelijk moet zijn waar het geld aan uitgegeven wordt maar ook hoeveel geld er al gespaard is. Er moeten voldoende buffers opgebouwd zijn voordat je gaat investeren om een eventuele teruggang in inkomen op te kunnen vangen. Geld investeren moet je alleen doen met geld wat je echt niet nodig hebt in de nabije toekomst. Ook moet het leven gewoon door kunnen gaan mocht je een investering kwijtraken.

Het voelt goed om een product te hebben, want nu weet ik ook wat ik kan verkopen. Het bepalen van de prijs vind ik nog wel lastig en ik heb nog geen idee. Een standaard kostprijs kan ik wel berekenen door een inschatting te maken van het gemiddeld aantal uren dat ik nodig heb om het te maken maal een uurtarief. Maar hoeveel is mijn advies waard en wat willen ze ervoor betalen. Daarbij komt ook de keuze hoe ik de prijs moet inzetten voor de marktbenadering. Moet ik het zo laagdrempelig mogelijk maken zodat meer mensen het gaan afnemen. Of echt duur maken zodat ik zeker weet dat ik mensen tref die er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Dat zijn namelijk wel de leukste klanten om mee te werken. Misschien maar eens een marktonderzoek gaan doen?

Verkopen wordt makkelijker als je een product hebt waar je trots op bent en volledig achter sta. Ik vind het mooi wat ik oplever en het is reuze handig om zo’n overzicht te hebben. Het maken van keuzes wordt makkelijker en het stimuleert om bewust met je geld om te gaan. Wil je dus een snelle en een goede start maken dan kan ik daar voor zorgen.

Het product voelt voor mij goed maar of het ook voldoet aan wat mijn klanten nodig hebben, dat ben ik nog aan het valideren met mijn proefpersonen. Ik ga uit van een positief resultaat dus de volgende stap wordt toch echt dat ik mijn product moet gaan verkopen. Verkopen voor dummies en Het rode boekje voor verkopers heb ik al gelezen.

Het moment van de waarheid is aangebroken, het zal er nu toch echt van moeten komen. Gelukkig heb ik toch nog een excuus kunnen vinden om niet direct aan de slag te gaan. Het is nu vakantietijd en al mijn potentiële klanten gaan hier de komende tijd ongetwijfeld van genieten. Ik zal de komende vakantie gebruiken om mijn verkoopplan te maken zodat ik na de vakantie echt kan beginnen. Zou er ook een opstartkit voor verkopen zijn?

Het eGG systeem

Het eGG systeem

Afgelopen maand lijkt ineens alles duidelijk te worden. Ik ben mijn werkwijze aan het beschrijven en voor mij is het zo logisch als het maar zijn kan. Ik heb mijn methode het eGG systeem genoemd, het systeem dat je begeleid naar financiële vrijheid. GG staat voor Gijs Gans en mijn systeem help je met het opbouwen van je eigen Gijs Gans. Een gans die gouden eieren legt en die je dus niet moet slachten. Een simpel systeem waarbij je zelf kan besluiten hoeveel tijd je er in wilt steken. Hoe meer tijd je er in steekt, hoe beter het gaat werken. Met in het achterhoofd de gedachte dat alles wat je aandacht geeft groeit.

Het systeem is heel simpel en het komt erop neer dat je je eigen financiën in kaart brengt en deze ook gaat bijhouden. Dit kan op wekelijkse basis maar ook op maand- of jaarbasis. Door gebruik te maken van een spreadsheetprogramma kan je de status van alle stappen uit het systeem volgen. De meeste huishoudboek programma’s ondersteunen het inzichtelijk maken van je inkomsten en je uitgaven. Veel verder gaan ze niet en eigenlijk begint het dan pas. Het registreren van je schulden maar ook van je al gerealiseerde buffers, hoeveel heb je geïnvesteerd, hoe financieel vrij ben je en wat kosten je dromen. Met regelmaat gewoon de sheet bijwerken.

Het is de manier waarop ik zelf al jaren werk, maar ook de manier die ik mijn budgetcoach-klanten leer. Wat jammer is bij mijn budgetcoach-klanten, is dat op het moment ze zover zijn dat ze buffers kunnen gaan opbouwen mijn werk er voor hun op zit. Hopelijk blijven ze de werkwijze volhouden, maar daar heb ik wel een hard hoofd in. Het is wel de manier om schulden in de toekomst tegen te gaan. Door je uitgaven in de gaten te houden, buffers op te bouwen en naast je werk ander inkomen te genereren heb je meer mogelijkheden om tegenvallers op te vangen. Het systeem werkt preventief en iedereen zou hier bewust mee bezig moeten zijn.

Wat mij ook duidelijk geworden is, is dat ik de financiële planning vanaf de andere kant benader dan de meeste financiële planners. De gesprekken die wij gevoerd hebben met bankmedewerkers begonnen altijd met wat onze wensen waren. Ikzelf ervaar dat altijd als heel lastig. Ik denk dat ik met mijn vijf-en-vijftigste wil stoppen met werken en dan graag ook een nieuwe boot wil. Hoeveel geld hier dan voor nodig is, daar heb ik geen flauw benul van en of het realistisch is, is ook maar de vraag. Allemaal moeilijke vragen waarop een antwoord verwacht wordt, maar ik geen idee heb wat dat antwoord moet zijn.

Als op basis van de wensen een kosteninschatting is gemaakt, gaan ze kijken hoeveel vermogen er al is. Berekeningen worden uitgevoerd om te kijken of met het gekozen risicoprofiel het vermogen voldoende kan aangroeien om mijn dromen te kunnen verwezenlijken. Nog meer koffiedik kijken en als het dan realiseerbaar is dan feliciteren ze je nog ook. Het reeds gespaarde vermogen kan overgemaakt worden naar een bankrekening en dan wordt het geld voor je belegd. Eens per jaar volgt er dan een check-up of de wensen niet verandert zijn en of het vermogen voldoende groeit.

Ik snap dat dit kort door de bocht is, maar dit is wel de dienstverlening die ons werd aangeboden. Bij banken heb je dus al vermogen nodig om door een financieel planner geholpen te worden, want anders kunnen ze je niet helpen. Ze beleggen het vermogen en helpen op die manier om het verder te laten groeien. Zolang er geen vermogen is, kunnen ze niets voor je doen. Dit is dan ook de reden dat de meeste financiële planners op de afdeling private-banking van de banken zitten.

Financiële planning moet laagdrempeliger worden, want het is voor iedereen belangrijk. Gewoon bij het begin beginnen door te zorgen dat er minder geld uitgaat dan dat er binnenkomt. Het geld dat overblijft sparen en investeren zodat het passief inkomen gaat genereren. Nadenken over later en plannen daarvoor maken. Met als bijkomend voordeel dat naarmate het vermogen groeit, de dromen alleen maar mooier en bereikbaarder zullen worden. Ik denk dat onze nieuwe boot er wel komt.

Pensioen zzp’er

Pensioen ZZP'er

Pas geleden een leuk en leerzaam gesprek gehad met een mede-zzp’er. Ik vertelde dat ik starters op de arbeidsmarkt help met het opbouwen van vermogen, zodat ze kunnen ontsnappen uit de ratrace. Dit op dezelfde manier zoals wij zelf bezig zijn om financieel vrij te worden. Ik vertelde dat ik op dit moment mijn eerste ervaringen aan het opdoen ben met een proefpersoon. Gelijk gaf ze aan dat ook zij wel proefpersoon wilde zijn. Mijn eerste reactie was dat ze niet in mijn doelgroep past want ik richt mij op starters in loondienst en niet op zelfstandigen.

Ze gaf aan dat ze dit wel jammer vond, want zij ervaart wel een probleem. Ontsnappen uit de ratrace is niet direct iets waar ze mee bezig is, maar pensioen opbouwen voor later is wel iets wat ze geregeld wilt hebben. Hoe ze dit moet aanpakken weet ze niet. Ze zet iedere maand geld opzij en heeft op deze manier al een behoorlijk bedrag gespaard, maar voor haar is het de grootste vraag wat je daarmee moet doen? Het staat nu te verdampen op een spaarrekening en dat voelt niet goed. Ze heeft een jong gezin en het is lastig om dan tijd vrij te kunnen maken om te bepalen wat je het beste kunt doen met je geld. Als je al tijd over hebt om na te denken, wordt deze als zelfstandige meestal gebruikt om je eigen werk verder te vernieuwen en verbeteren. Een advies op het financiële vlak kan ze goed gebruiken.

Volgens haar zijn er meer zpp’ers met dit probleem en zou het voor mij een goede doelgroep kunnen zijn. De zzp’er is niet verplicht om een pensioen op te bouwen, maar moet daar zelf voor zorgen. Eigenlijk weet ik dat wel, want ook ik ben zo’n zzp’er. Ik heb alleen het principe pensioen achter me gelaten, omdat ik inkomen aan het genereren ben dat niet stopt met uitbetalen als ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. Mijn mede zzp’ers kunnen natuurlijk ook mijn voorbeeld volgen. Ze kunnen ook vermogen opbouwen en daar passief inkomen uit genereren. Of dat nu voor het pensioen is of om te ontsnappen uit de ratrace maakt natuurlijk niet uit.

Sinds begin dit jaar is het wel mogelijk om als zzp’er pensioen bij een pensioenbeheerder op te bouwen. Erg veel animo is er nog niet voor en de eerste geluiden vanuit de bonden en overheid hoor je al om het verplicht te stellen. Dat vind ik wel een rare manier van denken. Is er onderzocht waarom de zelfstandigen niet mee doen? Logischer zou zijn dat het zzp-pensioen dusdanig interessant gemaakt wordt, zodat je wel heel dom bezig bent als je niet meedoet. Er wordt vanuit gegaan dat de zzp’er niet nadenkt over zijn pensioen en tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden. Ik herken mezelf er niet in, maar er zijn er ongetwijfeld waarvoor het wel geldt.

Ik hoop niet dat ze het verplicht gaan stellen, want dan ben je overgeleverd aan de willekeur van de overheid. Afhankelijk van hoe goed de economie draait, welke partij regeert en welke problemen er opgelost moeten worden, wordt er regelgeving gemaakt. Waarbij niet direct het belang van de zzp’er voorop staat. Ik kan nu in ieder geval nog zelf de keuze maken waarin ik mijn ‘pensioengeld’ investeer en wanneer en hoeveel ik laat uitkeren.

Na er wat langer over nagedacht te hebben, heb ik toch maar gevraagd of haar aanbod nog geldig was. Samen kijken wat haar behoeften zijn en hoe ik haar daarbij kan helpen. Het pensioen is zeker voor de zzp’er een belangrijk onderwerp en ik heb daar een oplossing voor. Een zelfstandige heeft wel een ander soort problematiek dan iemand in loondienst. Het netto inkomen is niet direct duidelijk omdat bij een zelfstandige de belastingdienst achteraf inkomstenbelasting heft. Ook hebben ze te maken met een afdracht voor de btw. Bij een werknemer vindt er direct bij uitkering van het salaris loonheffing plaats via de werkgever. Hierdoor is er iedere maand duidelijk wat er daadwerkelijk netto binnenkomt. Nadenken over pensioen is niet nodig, want deelname is vaak vanuit de werkgever verplicht gesteld.

Kiezen voor een extra doelgroep kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Zoals mijn proefpersoon ook al aangaf kan ik mijn diensten gewoon voor starters blijven aanbieden, het wordt dan vanzelf duidelijk of het meeste animo bij de zelfstandigen of bij de werknemers zit. Het grootste verschil zit niet in de werkwijze en het te bereiken doel, maar meer in de marketing erom heen. De weg naar financiële vrijheid wordt niet gebruikt om te ontsnappen uit de ratrace, maar zoals mijn vriendin haar bankrekening noemt “voor d’n ouwe dag”.

Sober leven

Sober leven

Feedback gevraagd

Ik heb aan mijn oudste neef gevraagd om mee te denken over de inspiratiemails voor zijn leeftijdgenoten. Ik stuur hem de mails en hij levert commentaar. Erg handig en tevens leerzaam om feedback te krijgen vanuit mijn doelgroep. Hij had ook een aantal vragen waar ik dan weer mails voor kan bedenken waarin ik antwoord geef op die vragen.

Financiële vrijheid voor iedereen

Eén van de punten waar hij mee terug kwam is dat hij niet gelooft dat financiële vrijheid voor iedereen bereikbaar is. Hij kan het zich niet voorstellen dat je inkomen zo groot is dat je daarmee voldoende passief inkomen kan genereren. En als dat wel lukt dan heb je waarschijnlijk of een hele sobere levensstandaard of een hele goede passieve inkomstenbron afkomstig van een uitvinding, geschreven boek of een goedlopende website met advertentiegelden. Volgens hem is voor een gewoon hardwerkende burger in loondienst financiële vrijheid niet weggelegd. De hoeveelheid geld dat nodig is om voldoende passief inkomen te genereren is volgens hem enorm en niet voor iedereen mogelijk om bij elkaar te krijgen.

Wij zijn al een eind op pad

Wel verrassend om dat van hem te horen.  Terwijl er in zijn naaste omgeving voorbeelden zijn van mensen die misschien nog niet volledig financieel vrij zijn, maar wel al een behoorlijk eind op weg. Al kijkt hij maar naar ons dan zou het tegendeel al bewezen moeten zijn. Mijn partner en ik zijn beide begonnen in loondienst en hebben netjes iedere maand geld apart gezet. Door het apart zetten van het geld hebben wij kansen gekregen om investeringen te doen die anders niet mogelijk waren. Ik geloof dat er altijd kansen op je pad komen.

Excuus om niet te hoeven

Het feit dat hij al niet gelooft in dat financiële vrijheid bereikbaar is voor iedereen, geeft aan dat er ongetwijfeld velen met hem zullen zijn. Uit zijn mail kan ik niet opmaken of hij het voor hemzelf wel haalbaar vindt maar dat denk ik eigenlijk niet. En als het al haalbaar is dan moet hij heel sober leven en daar heeft hij geen zin in. Ik lees het tussen de regels door.

Gewoon beginnen

Het rekensommetje heb ik nog nooit gemaakt want wij zijn niet begonnen met sparen om financieel vrij te worden. Ik had het boek gelezen “Bereik uw eerste miljoen” van Bodo Schäfer en dat zijn we gaan toepassen. Gewoon tips en trucs voor het opbouwen van vermogen, financieel vrij was de ver van ons bed show. Veel hebben we er niets voor gelaten en ik vind ook niet dat wij er een sobere levensstandaard op na hebben gehouden. Ook al zijn we nog niet financieel vrij, toch ervaren wij veel voordelen van het ontvangen van passief inkomen.

Levensstandaard aangepast

We hadden wel allang financieel vrij kunnen zijn, maar op een bepaald moment zijn wij meer gaan leven naar het geld dat op onze bankrekening staat. Hierdoor is ons uitgavenpatroon hoger geworden. Een stap terugdoen in onze levensstandaard vinden we lastig en willen we eigenlijk ook niet. We kiezen ervoor om nog maar een tijdje hard door te werken om deze levensstandaard te kunnen financieren met passief inkomen. Maar als het moet dan kunnen we snel financieel vrij zijn door het verkopen van onze auto’s, huis, boot en door wat minder vaak op vakantie te gaan.

Meer werken is ook een optie

Of je een sober leven moet leiden of niet wordt meer bepaald door hoe hard je wilt werken om geld te verdienen. Indien je minder hard wilt werken heeft dat consequenties voor je inkomen en heb je minder geld om te besteden. Als je echt financieel vrij wilt worden dan kan je er natuurlijk wel voor kiezen om heel sober te gaan leven, op deze manier is het einddoel eerder in zicht.

Bewust omgaan met je geld

Uitrekenen hoeveel geld er nodig is om financieel vrij te worden is in ieder geval niet motiverend. Financieel vrij worden is een langdurend proces en het moet onderdeel worden van je levensstijl. Ik vind dat iedereen in ieder geval moet proberen om financieel vrijer te worden. Dit zorgt ervoor dat je bewust met je geld omgaat en dat je vermogen opbouwt dat kan dienen als een buffer bij een eventuele tegenvaller. Het heeft een preventieve werking en daarnaast bouw je passief inkomen op. Ook al is het dan niet genoeg om financieel vrij te zijn, het geeft wel een stuk vrijheid om keuzes te kunnen maken.

Een levensstijl

Niet teveel nadenken en gewoon beginnen met sparen is de enige manier. Consequent volhouden en je laten verrassen door wat de tijd met je geld kan doen maar misschien ook wel de rentepercentages. Onduidelijk zal blijven wat er in de toekomst op je pad komt, maar het hebben van geld wordt steeds meer een noodzaak en het geeft ongetwijfeld mogelijkheden. Hopelijk gaat mijn neef dat ook ervaren en anders wordt het voor mij misschien tijd voor een andere roeping.

Proefpersoon

Proefpersoon

Een echte start van de GG Money Coach is natuurlijk als ik een eerst betalende klant heb. Voor mij is het een aardige hobbel om gelijk een vol tarief aan de eerste klant te vragen en dat wil ik graag laagdrempelig maken. Iemand vanuit mijn doelgroep vroeg hoe het nu met mijn bedrijf gaat en zo kwamen we aan de praat over financiën. Zij en haar partner wonen al een paar jaar samen en hebben allebei een baan. Door een chronisch tijdgebrek komen ze er alleen niet aan toe om hun financiën goed te regelen. Ze snapt dat het belangrijk is maar zolang er voldoende geld binnenkomt is er niet direct een noodzaak om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.

Aan haar gevraagd of ze wel sparen en niet al hun geld iedere maand opmaken. Sparen doen ze wel maar de ene maand gaat dat beter dan de andere maand. Afhankelijk van de uitgaven wordt het maandbedrag bepaald. Ze wonen al een tijdje samen maar een gezamenlijke rekening is er nog niet. Zeker als je gebrek aan tijd hebt loont het om je financiën goed te organiseren want dan ben je er minder tijd aan kwijt en loopt het toch goed.

Daarnaast is automatisch sparen aan het begin van de maand erg belangrijk. Met ons uitgavenpatroon houden we rekening met de hoeveelheid geld dat op onze bankrekening staat. Door dit direct bij het storten van het salaris te sparen geef je minder uit. Op deze manier spaar je meer dan door aan het eind van de maand te kijken wat er nog over is en dat dan te sparen. Dit kan je er natuurlijk wel bij blijven doen maar als je geld overhoudt aan het eind van de maand is het slimmer om je automatisch spaarbedrag nog wat verder op te schroeven.

Ik heb aangegeven dat ik voor haar en haar partner een lijst met instructies wil maken van alle zaken die ze op kunnen pakken om de financiën goed te regelen. Om dit te kunnen doen heb ik inzicht in hun inkomsten en uitgaven nodig. Ik had verwacht dat dit mogelijk een bezwaar zou zijn maar voor haar is dat geen enkel probleem zolang de informatie alleen bij mij blijft. Misschien is deze leeftijdsgroep daar toch gemakkelijker in of misschien is ze gewoon trots op wat ze verdient en terecht.

Voor mijzelf is niet het regelen van de financiën het belangrijkste, want daar zit uiteindelijk de uitdaging niet in. Belangrijker is dat ik ze duidelijk kan maken in hoeverre ze al financieel vrij zijn. Zorgen dat ze hier over gaan nadenken is hetgeen dat ik graag voor elkaar wil krijgen. Op het moment dat je snapt wat de gevolgen hiervan voor jou kunnen zijn, word je je bewuster van je geld. En bewustwording is nodig om te kunnen zien wat het opbouwen van vermogen voor je kan betekenen.

Met haar heb ik afgesproken om dit op te pakken als testgeval voor mijn dienstverlening. Ze zal mij een terugkoppeling geven wat goed en niet goed was. Wat haar geholpen heeft en wat ze eigenlijk nog meer verwachtte. Een spannende stap voor mij maar wel een belangrijke om verder te komen. Het lastigste is wel om te bepalen of en hoeveel mijn proefpersoon moet gaan betalen. Ik heb bij haar aangegeven dat er een stroming in zzp-land is die aan waardebepaling achteraf doet. Op deze manier heb ik de bal bij haar gelegd.

Ik heb geen idee hoeveel tijd het mij gaat kosten en wat er gebruikelijk is om hiervoor te betalen. Zij heeft werkelijk geen idee wat ze precies kan verwachten en hoeveel dit dan waard is. Het liefste ontvangt ze van mij een bandbreedte van de kosten waartussen zij de waarde voor haarzelf kan bepalen. Deze bandbreedte zal ik haar in ieder geval geven. De mogelijkheid die ze mij biedt is, los van hetgeen ze er mij voor betaalt, al van veel waarde dus daar komen we wel uit. De daadwerkelijke waarde wordt voor haar pas duidelijk over een aantal jaren. Het zou leuk zijn als ze zich deze afspraak dan nog herinnert.

Avonturier

Avonturier

Onlangs heb ik mijn eerste FFP bijeenkomst gehad. Een middag met allemaal andere financiële planners. Een leuk programma met een inhoudelijk presentatie over de nieuwe website van de FFP-organisatie, de mogelijkheid om een profielfoto te laten maken en een presentatie van Michiel Maandag, de merkcoach. Afsluitend daarna voldoende gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken. Voor mij een geslaagde bijeenkomst en dat kwam met name door de presentatie van Michiel Maandag.

Als merkcoach is hij bezig om je bewust te maken dat je een merk moet creëren dat een bepaalde emotie bij mensen oproept. Een sterk merk verkoopt makkelijker en zorgt ervoor dat je fans krijgt, denk hierbij aan Apple. Bij alles wat je doet moet je nadenken over waar je merk voor staat. Apple is innovatief en dit komt in alles terug. Een winkel van Apple hoort modern en strak ingericht te zijn en de koffie zullen ze niet schenken in Wedgwood. Het moet allemaal kloppen, het zou raar zijn als je bij de Primark je spullen in een mooie luxe tas meekrijgt.

Deze sterke merken zijn gebaseerd op één bepaald archetype, een oerkarakter. Dit oerkarakter beschrijft de unieke karaktereigenschappen van het merk. Voor de bijeenkomst hebben we een vragenlijst in moeten vullen en aan de hand daarvan heeft Michiel bepaald op basis van het model van de Brandpositioner wat voor soort archetype je bent.

Uit deze karaktertest kwam naar voren dat ik een avonturier onder de financiële planners ben. “Ik ben een avontuurlijke planner en ik doe het anders dan dat je van een financiële planner gewend bent. Ik ben uitgesproken in mijn advies en wijs je er op hoe je anders je toekomst kan inrichten.”

Voor mij was dit een enorme eye-opener. Ik vind mezelf geen echte financiële planner maar ben het wel. Ik heb niet voor niets mijn certificaat gehaald. Duidelijk is nu voor mij waar dit vandaan komt. De meeste financiële planners vallen onder de archetypes verzorger, beschermer en regisseur. Het gevoel dat je hierbij krijgt is duidelijk anders dan bij een avonturier. Ik hoor er toch gewoon bij maar hoef niet in een mantelpakje te lopen. Dat hoort namelijk niet bij een avonturier.

Wat ik hier dan ook nog heel leuk aan vindt is dat avontuurlijk eigenlijk helemaal niet bij mij past. Ik ben degelijk, kritisch, niet-flexibel, houd van structuur en van verrassingen ga ik me heel ongemakkelijk voelen. Avonturier is wel het laatste waar je bij mij aan denkt maar in de wereld van de financiële planning is kapitein éénoog koning. Ik ben niet zoals mijn meeste collega’s werkzaam bij een bank om vermogende klanten te helpen. Door mijn keuze voor dit vakgebied ben ik opeens avontuurlijk geworden. Zo zie je maar weer, alles is relatief.

Als avonturier bevind ik me nog op onontgonnen terrein en dit biedt vele mogelijkheden. Financiële planning laagdrempeliger maken zodat het voor iedereen toegankelijk is. Mijn doelgroep is jong en een financiële planning laten opmaken door een man in een donker blauw pak in een bankfiliaal zal dan ook niet aanslaan. Mijn eigen stappen hier in zetten is de uitdaging. Hoe bereik ik mijn klanten wel en krijg ik ze zover dat ze tijd willen vrijmaken voor een planning. Iedere keer wordt er weer meer duidelijk en stapje voor stapje kom ik steeds verder. Dus of ik het nou leuk vind of niet de ontdekkingsreis is begonnen en we gaan op avontuur.

Geboorte GG Money Coach

Geboorte GG Money Coach

Ik blijf het maar een beetje voor me uit schuiven. Het omzetten van de GG Budgetassistent naar de GG Money Coach. Ik wil eigenlijk eerst precies duidelijk hebben wat ik nu daadwerkelijk wil verkopen en hoe. Ik wil mijn boek af hebben en ook mijn nieuwe site in de lucht. Het zou namelijk leuk zijn om alles in één keer te lanceren maar ik denk dat het dan nog wel een tijdje gaat duren. Dus op aanraden van een vriendin toch maar gewoon stap voor stap begonnen. Bij deze is de geboorte van de GG Money Coach een feit.

Nieuwe naam aangemeld bij de Kamer van Koophandel en mijn nieuwe websites aangevraagd bij mijn hosting partij. Hierdoor is mijn nieuwe email-adres beschikbaar en kan ik beginnen met het uitfaseren van de oude. Mijn logo moet aangepast worden en als dat gedaan is kunnen de nieuwe visitekaartjes geprint worden. Mijn LinkedIn tekst aanpassen en keuzes maken over welke diensten ik ga leveren en aan wie. Hierbij moet ik in gedachten houden dat het allemaal niet voor eeuwig is. Het kan makkelijk weer aangepast worden want anders wordt er geen beslissing meer genomen.

Vooralsnog is mijn dienstverlening hetzelfde. Ik help mensen bij hun financiën alleen mijn doelgroep is veranderd. Ik begeleid starters op de arbeidsmarkt met het opbouwen van passief inkomen zodat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze stoppen met werken. Heel bewust bezig zijn om niet hun leven lang onderdeel te zijn van de ratrace maar eruit te kunnen ontsnappen. Een andere manier van denken en anders omgaan met je geld is waar ze zich bewust van moeten worden. Niet alleen de nieuwe schoenen van nu zien maar ook het geld dat het in de toekomst kan vertegenwoordigen. Maar of je nu uit de schulden wilt komen of vermogen wilt opbouwen, het begint allemaal met bijhouden wat er in komt en uit gaat.

Voorzichtig ben ik gaan communiceren dat ik money coach ben, al voelt het nog wel een beetje vreemd. Ik kom snel in de verleiding om te zeggen dat ik daar naar toe wil maar dat ik nu nog budgetcoach ben. Dat is vertrouwd en het gesprek gaat dan als vanzelf over hoe erg het hebben van schulden is of een voorbeeld vanuit het programma “een dubbeltje op zijn kant” komt naar voren. Maar als we het hebben over het opbouwen van vermogen dan geldt dat voor iedereen en dus ook voor degene met wie ik in gesprek ben. Ineens wordt het dan persoonlijk en voor je het weet denken ze dadelijk nog dat ik ze wat wil verkopen.

De gesprekken die ik heb als money coach zijn wel heel leuk en inspirerend. Ik denk dat ik daadwerkelijk het verschil kan maken. Het onderwerp is voor veel mensen interessant maar ze denken al snel dat het voor hun niet opgaat. Ze hebben het idee dat je veel moet verdienen maar dat is echt niet nodig. Het gaat er nog steeds om dat je niet alles uitgeeft. De lage spaarrente wordt als goed excuus gebruikt door een hoop mensen om het geld toch maar gewoon te laten rollen. Maar ja, je moet beginnen met sparen om te kunnen investeren zodat je geld meer rendement gaat maken.

Ook had ik een leuk gesprek met een vader. Financieel vrij worden was volgens hem geen mogelijkheid meer. Te hoge vaste lasten door een luxe levensstijl die hij niet wil opgeven, gewoon maar doorwerken tot zijn pensioen. Maar voor zijn kinderen wil hij dat graag anders. Zij hebben nog alle tijd en financieel kunnen ze sowieso wel wat opvoeding krijgen. In plaats van dat ik mijn diensten probeer aan te bieden aan de starters is het misschien veel slimmer om dit via de ouders te doen. De meeste ouders weten hoe het voelt om tot aan je pensioen een loonslaaf te zijn en willen niet dat hun kinderen dat ook moeten ervaren. Dat is een probleem dat ik kan oplossen. Een leuk “uit huis” cadeautje.

De beste ideeën krijg je toch door gesprekken met anderen. Het is goed dat ik de stap naar money coach gezet heb en hierover al ben gaan communiceren. Nu erop uit om door gesprekken met anderen mijn diensten verder vorm te geven. Voor mij zeker niet de makkelijkste weg maar ook de geboorte van mijn zoon was geen makkelijke weg. Een zware bevalling en een dysmatuur kind is geen goede start maar als je bijna 15 jaar verder kijkt is alles meer dan goed gekomen. Gewoon consequent blijven voeden, aandacht en liefde geven en het groeit vanzelf. Soms zelfs harder dan je lief is.

Gecertificeerd Financieel Planner

Gecertificeerd Financieel Planner

Zoals mijn zoon al aangaf: hé hé eindelijk. De vierde keer is het toch gelukt. Afgelopen donderdag heb ik mijn diploma gekregen en de inschrijving in het register van de Federatie Financieel Planners is in gang gezet. Het klinkt wel als een lange tijd maar terugkijkend valt het eigenlijk wel mee. Binnen 2 jaar toch mijn diploma gehaald en als je weet hoeveel kennis je hiervoor moet opdoen dan vind ik het voor een voormalig IT-er niet slecht gedaan. Aan mijn geloofwaardigheid moet nog wel gewerkt worden. Een vriend van mij gaf aan dat hij me nu misschien toch maar serieus moet gaan nemen. Misschien en waarom nam hij me al niet serieus?

Om daadwerkelijk gecertificeerd te worden moet je aantonen dat je al twee jaar werkervaring in het vakgebied hebt. Daarnaast moet je om gecertificeerd te blijven ook je kennis op peil houden. Jaarlijks twee casussen behandelen en opsturen waaruit blijkt dat je op de hoogte bent van de actualiteit. Zoals iemand al tegen me zei: nu begint het pas. Altijd blijven leren, laat mijn zoon het maar niet horen. Hij denkt dat hij na het afronden van zijn Havo misschien nog één opleiding volgt maar dan is hij toch wel klaar met leren. Ik denk niet dat hij in mijn voetsporen treedt als hij weet hoeveel ik hiervoor moet blijven leren.

Het voelt toch wel bijzonder dat ik nu officieel financieel planner ben. Ik kan gaan solliciteren naar een baan bij een bank op de afdeling private banking. Afgelopen paar maanden heb ik een aantal medewerkers van banken gesproken en deze zijn gedemotiveerd. Ze willen met mij praten omdat hun huidige baan al afgelopen is of binnenkort niet meer bestaat. Ze zijn benieuwd naar de mogelijkheden als budgetcoach en via LinkedIn komen ze dan bij mij uit. Bij banken zijn ze door de opkomst van internetbankieren nog erg zoekend en hiervoor zijn er veel reorganisaties en veranderingen die niet per definitie verbeteringen zijn. Op dit moment volgens mij niet echt een uitdagende werkomgeving.

Bij de diploma-uitreiking werd gevraagd of je een ander advies geeft als je in loondienst voor een bank werkt of dat je als zelfstandig financieel planner actief bent. Ik weet niet of daar nu echt een verschil in zit. Waar je in ieder geval wel mee te maken hebt is dat ze bij een bank ook producten verkopen die invulling geven aan een financiële planning. In hoeverre hier dan ook mee geadviseerd wordt is afhankelijk van het beleid van de bank en de kennis van de betreffende medewerker.

Het grootste verschil zit volgens mij in de doelgroep die banken willen bereiken. Bij de meeste banken valt financiële planning onder private banking. Om daar als klant bij te mogen horen worden er eisen aan het vermogen of inkomen gesteld. Het is mij niet echt duidelijk hoe hoog deze eisen zijn maar de naam private banking werkt in ieder geval drempelverhogend. Voor mij is het belangrijk dat financiële planning laagdrempelig moet zijn. Iedereen heeft er mee te maken of je nu veel of weinig geld verdient. Iedereen moet zijn financiën op orde hebben, een plan voor de toekomst hebben en eens in de zoveel tijd kijken wat de consequenties zijn van het verliezen van je baan of je partner.

We gaan ook meer naar een participatiesamenleving en dit betekent dat we steeds meer voor ons zelf moeten zorgen. Waar nu de overheid nog een belangrijke rol op zich neemt, gaat dat in de toekomst steeds minder worden. Zo is de keuze om wel of niet te gaan studeren in toenemende mate een financiële keuze voor je kind, tenzij natuurlijk de ouders behoorlijk bijdragen. De pensioenleeftijd wordt steeds verder opgeschroefd en als je dus niet zolang wilt blijven werken zal je toch zelf daarin je voorzieningen moeten treffen en nu je verantwoordelijkheid pakken.

Nadenken over wat je wilt en hoeveel geld dat gaat kosten, geldt niet alleen voor mensen die onder private banking vallen. Zeker voor de twintigers en dertigers van nu is het belangrijk. Een huis kopen, een gezin starten, wel of niet parttime werken allemaal belangrijke keuzes die van invloed zijn op je verdere leven. Zeker als je niet wilt blijven werken tot het moment dat door de overheid bepaald wordt. Voor deze groep zou dit zomaar 70 jaar of ouder kunnen zijn. En de vraag is of de AOW en het opgebouwde pensioen voldoende zal zijn om de levensstijl er op na te kunnen houden die je voor ogen hebt. Dus maak je financieel plan en bepaal zelf wanneer je wilt stoppen met werken. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, ik ben officieel financieel planner en onafhankelijk van een bank.

Gecertificeerd

 

Gecertificeerd

Afgelopen vrijdag weer examen gedaan voor mijn cursus financiële planning (FFP). Voor de 4e keer op voor het multiple choice gedeelte van het examen. Het is de laatste kans want anders kan ik weer overnieuw beginnen. Het deel dat ik al gehaald heb, de casus, is dan niet meer geldig en ook zijn ze over gegaan op een nieuw systeem van examineren en daar moet ik dan weer cursus voor volgen. Terug bij af dus en ga niet langs start. De laatste tijd weer veel met mijn neus in de boeken gezeten en heel veel multiple choice vragen geoefend. Het examen ging best goed en voorzichtig durf ik te hopen dat ik daadwerkelijk ga slagen.

Op een officieuze site (niet van de examencommissie) worden de antwoorden geplaatst en als die antwoorden allemaal kloppen dan ben ik geslaagd. Zeker weten doe ik het pas eind januari dus het duurt nog even. Maar stiekem durf ik af en toe te denken dat ik zowaar ga slagen. Kriebels in mijn buik en al 4x mijn antwoorden gecontroleerd of ik geen fouten heb gemaakt of dat er iets veranderd is op de site. Het zou toch ongelooflijk mooi zijn als ik het diploma haal. Mijn zoon gelooft er niet in en waarschijnlijk ben ik dat zelf ook een beetje gaan geloven. Ik heb naast het vele leren ook hard gewerkt aan mijn mindset. Iedere ochtend in de spiegel mezelf toegesproken dat ik ga slagen met een acht voor mijn FFP. Ook mijn ring ben ik aan mijn andere hand gaan dragen en iedere keer dat ik me daar bewust van was (en dat is best vaak) heb ik uitgesproken dat ik ging slagen. Ik denk dat het geholpen heeft.

De voorgaande keren had ik na het doen van het examen geen enkele hoop gehad dat ik zou slagen. Het examen ging dusdanig slecht dat ik overtuigd was dat ik het niet ging halen en dat klopte. Nu is de situatie anders. Komende maand leef ik in afwachting van de uitslag en kan ik gaan bedenken hoe ik nu verder ga. Het voelt alsof de hele wereld voor mij als financieel planner open ligt. Ongelofelijk wat een druk zo’n opleiding dan eigenlijk op je legt. Ik krijg nu weer ruimte om nieuwe stappen te gaan zetten.

In ieder geval wil ik de kennis die ik opgedaan heb als budgetcoach vastleggen. Mijn zakelijke website vernieuwen en ook www.petraregoort.nl verder uitbreiden. M’n mailinglist verder laten groeien en ook meer met social media gaan doen. Starten met de GG Money Coach en ook daar de eerste diensten voor gaan aanbieden. Dit zou mogelijk de bootcamp vanuit een vorige blog kunnen zijn. Ook wil ik me serieus verdiepen in sales en marketing want daar valt nog een hoop winst te halen. Voorgaande jaren heb ik naast mijn opleiding verder niet veel geld geïnvesteerd in mijn bedrijf maar ook dat wil ik anders aan gaan pakken. Ik hoef niet meer alles zelf te doen maar ga hulp in schakelen voor het ontwikkelen van mijn websites.

Komende weken kunnen goed gebruikt worden om plannen te maken voor het nieuwe jaar dus het komt op een goed moment. Begin januari kan ik dan gelijk van start. Er zijn dan geen excuses meer en ik kan er vol voor gaan. Aan de ene kant voelt het wel goed en heb ik er zin in maar aan de andere kant is het best eng want dan moet ik toch echt de stappen gaan nemen die ik al 3 jaar voor mij uitschuif. Ik zou bijna nog gaan hopen dat ik toch niet geslaagd ben dan kan ik nog gewoon even doormodderen.

Feedback

Feedback

Om te groeien als persoon en om te kijken of we de juiste dingen aan het doen zijn moeten we regelmatig vragen om feedback. Feedback zorgt voor informatie waardoor we werkwijzes kunnen verbeteren, de manier hoe we uitleg geven kunnen veranderen en waardoor we dus beter worden. Vanuit mijn praatgroep heb ik geleerd dat ik behoorlijk perfectionistisch ben en fouten maken sta ik mezelf niet toe. Dit is dan waarschijnlijk ook de reden dat ik niet graag om feedback vraag. Horen wat beter of anders kan betekent direct voor mij dat ik het dus niet goed genoeg gedaan heb en daar kan ik niet goed mee omgaan.

Op het moment dat je start met bloggen hebben mensen een mening hierover. Over mij, over de inhoud, over de schrijfwijze, over mijn privacy. Het vragen naar feedback vind ik heel lastig en dat zou ik zelf ook niet zo snel doen. Maar door het bloggen heb ik geen keuze. In allerlei vormen krijg ik feedback en op willekeurige momenten. Dat is voor mij best lastig en bij iedere opmerking die ik hoor schiet ik direct in de modus “Ik heb het niet goed gedaan, het had beter gekund”.

Het kan gebeuren dat door een vraag die aan mij gesteld wordt, ik snap dat de essentie niet goed is overgekomen. Dan heb ik mijn gedachten toch niet duidelijk genoeg opgeschreven. Als mensen aangeven dat ze halverwege zijn afgehaakt, dan heb ik het verkeerde onderwerp gekozen of gebruik ik te moeilijke termen. Ook zijn er die zich ingeschreven hebben om mijn blog wekelijks via mail te ontvangen maar toch besluiten dat ze dat niet meer willen. Het voor iedereen leuk en interessant houden valt niet mee. Ik moet mezelf er dan ook aan herinneren dat ik blog voor mezelf over mijn reis in de hoop dat anderen mee op reis gaan. Al zet ik sommige van mijn lezers, of een toevallige passant, alleen maar even aan het denken dan ben ik al goed bezig.

Dat ik niet de enige ben die het lastig vindt om feedback te ontvangen blijkt wel uit mijn klanten. Ik moet ze constant achter hun broek zitten zodat ze hun bijgewerkte inkomsten en uitgaven overzicht en een download uit internetbankieren naar me op sturen. Het bijwerken van het overzicht geeft direct een terugkoppeling over de uitgaven van de afgelopen maand. Voor sommigen waarschijnlijk iets te confronterend. De cijfers liegen niet dus misschien is dat wel iets dat ze tegenhoudt. Het zou ook kunnen zijn dat ze niet met mijn opmerkingen achteraf kunnen omgaan. Misschien moet ik, als ik durf, ze toch eens om de feedback vragen.

De vraag is eigenlijk of mijn klanten wel geholpen willen worden? In sommige gevallen lijkt het wel of ik aan een dood paard aan het trekken ben om iets van hen gedaan te krijgen. Willen ze wel groeien en leren van hun fouten en staan ze wel open voor verbeterpunten? Hoe vaak wordt de verantwoordelijkheid van de situatie waar we in zitten niet neergelegd bij de buitenwereld. Het ligt nooit aan onszelf. Indien we willen dat de situatie waarin we ons bevinden beter wordt, moeten we kritisch naar onszelf leren kijken en de verantwoordelijkheid oppakken. Doen we dat niet dan leggen we de macht bij de buitenwereld en verandert er niets.

Het bloggen helpt mij in ieder geval om meer gewend te raken aan commentaar. Ik ben in ieder geval blij dat ik geen bekende Nederlander ben want dan heeft heel Nederland een mening over je, die ze ook graag willen delen. Of deze feedback ook daadwerkelijk helpt om kritisch naar jezelf te leren kijken betwijfel ik. Het belangrijkste is dan volgens mij dat je een hele gladde rug moet hebben om het allemaal langs te laten glijden. Dat is dan weer wel een punt waar ik wat van leren kan.