Berichten

Financiële vrijheid

Financiële vrijheid-blog

Wat is financiële vrijheid

Naar aanleiding van de eerste reacties op mijn blog Porsche en door een gesprek met mijn ouders tijdens de lunch over financiële vrijheid, kwam ik erachter dat het niet direct voor iedereen duidelijk is wat met financiële vrijheid bedoeld wordt. Ook zijn er mensen die een andere definitie van financiële vrijheid hebben. Wij, mijn partner en ik, hebben het als volgt gedefinieerd:

Onze passieve inkomsten moeten voldoende zijn om daar al onze lasten (hypotheek, gas, water, licht, kleding, eten, vakantie, enz.) van te kunnen betalen. Bij passieve inkomsten moet je denken aan inkomsten vanuit je vermogen waarvoor je niet hoeft te werken, zoals bijvoorbeeld rente-inkomsten, huuropbrengsten, dividenduitkeringen, enz.

Leuke bijkomstigheden

Aan financiële vrijheid zitten een aantal leuke aspecten:

  • Praten over geld doen mensen eigenlijk liever niet, geld is niet belangrijk of mag niet belangrijk gevonden worden. Ik vind geld wel belangrijk, maar durf er niet goed voor uit te komen. Ik ben toch bang om de stempel te krijgen dat ik oppervlakkig en alleen maar met status bezig ben. Door te praten over geld om financiële vrijheid te bereiken ontstaat er een hoger gelegen doel dat in ieder geval niet oppervlakkig is en dat iedereen toch eigenlijk zou moet willen bereiken. Voldoende passieve inkomsten, zodat we eigen keuzes kunnen maken hoe we met onze tijd omgaan. Wie wil dat nou niet?
  • Ook is financiële vrijheid voor veel meer mensen bereikbaar dan rijk worden. Bij minimale lasten kun je al snel financieel vrij zijn.
  • Je kan aan 2 knoppen draaien: als eerste kan je werken aan het verhogen van je inkomsten en daarnaast kan je je lasten proberen te verlagen. En het mooie van je lasten verlagen is dat dit een dubbele werking heeft. Door je lasten te verlagen houd je meer geld over en dat geld kan dan weer gebruikt worden om meer inkomsten te genereren. Bij iedere aankoop kan je jezelf de vraag stellen of deze aankoop het waard is om je vrijheid weer een stukje verder in de toekomst te plaatsen.

Uiteindelijk zijn we allemaal financieel vrij

Financiële vrijheid hebben mijn ouders al lang bereikt. Ze genieten al jaren van hun passieve inkomsten, pensioen en AOW en bepalen zelf waar ze hun tijd aan besteden. Of dat dadelijk voor ons ook nog weggelegd is, dat vraag ik me af. Daarom nemen wij het zekere voor het onzekere en bouwen we verder aan onze passieve inkomsten waaruit we straks ook ons pensioen zullen ontvangen. En hopelijk is dat eerder dan op 67 jarige leeftijd waar de overheid ons wil laten stoppen met inkomsten genereren.

Porsche

Porsche

Ik ga beginnen

Mijn goede voornemen voor 2014 is DOEN en dit in de breedste zin van het woord. Zowel in de privé sfeer als voor mijn bedrijf. Privé zijn we bezig om financieel vrij te worden. Dit is een doel waar we niet direct een einddatum aan gekoppeld hebben. Dus eigenlijk niet direct een echt doel als je de boeken er op na slaat. Je merkt dan ook dat er soms dingen tussendoor glippen die het bereiken van het doel weer wat verder van ons afbrengt .

Investeren in een auto

Mijn partner heeft met een investering in zijn bedrijf weer een goede slag geslagen. Afgelopen zomer is het bedrijf gekocht en dat heeft een behoorlijk rendement opgeleverd. In plaats van het geld helemaal te gebruiken voor ons doel, de financiële vrijheid, komen de argumenten naar boven dat we nu leven en dat we ook moeten genieten. Aangezien ik over een aantal jaren niet het verwijt wil krijgen dat ik hem heb tegen gehouden en ik verder geen goede argumenten had dan alleen dat ons doel weer wat verder van ons af komt te liggen heeft hij zijn Porsche gekocht.

Dubbel slecht voor het bereiken van ons doel. Ten eerste gaan onze uitgaven omhoog (hoge wegenbelasting, veel brandstof, dure verzekering) daarnaast zit het geïnvesteerd vermogen in de auto wat geen geld oplevert (een liability i.p.v. asset zou Robert Kiyosaki zeggen).

Maar het genot van de Porsche is ook niet in geld uit te drukken en zelfs ik durf er nu al in te rijden.

Op weg naar financiële vrijheid

Maar het DOEN slaat ook op mijn bedrijf. Nou ja, Nisandeh Neta zou het hobby noemen. Een activiteit die bijna meer geld kost dan het oplevert. Afgelopen jaar druk bezig geweest met een cursus FFP en heb daardoor mijn energie niet voldoende gericht op de GG Budgetassistent. Maar nu aan het begin van het jaar komt daar verandering in. Ik ga al het geleerde implementeren en daar is deze blog stap 1 van. Met een zekere regelmaat (tijd moet het leren) zal ik hier mijn bevindingen met jullie delen over ons pad naar het bereiken van financiële vrijheid als ook de stappen die ik ga zetten met mijn bedrijf.